Informujemy że Akademickie Centrum Designu uruchomiło stronę internetową na której promuje młodych projektantów – www.acdesign.com.pl

Profile twórców są promowane poprzez kampanie medialne, social media oraz ACD podejmuje działania mające na celu prezentacje dorobku młodych projektantów biznesowi.
Wśród działań promocyjnych prowadzonych w ostatnim czasie przez ACD na uwagę zasługują wspólna wystawa Polish Design Tomorrow is today prezentowana w ubiegłym roku podczas Salone del Mobile w Mediolanie oraz wystawa „Odpowiedzialne projektowanie” która pokazywana była w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu br.

Akademickie Centrum Designu jest strukturą skupiającą wydziały prowadzące kierunek wzornictwa 8 publicznych uczelni artystycznych w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. Głównym celem działalności ACD jest stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektowych. Jednocześnie, zadaniem ACD jest także promocja polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Jesteśmy przekonani, że ACD stanie się platformą łączącą potencjał naukowy i dydaktyczny, która przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych.

Osoby zainteresowanie zamieszczeniem swoich biogramów i dokonań na stronie internetowej proszę o kontakt mailowy: biuro@acdesign.com.pl.

Osoba do kontaktów: Maciej Ruta, telefon 42 25 47 511.