4. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLMÓW SZTUKI MEDIÓW

Wystawa już od 17 maja w Centrum Sztuki WRO.
W 2018 roku, Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu organizują czwartą edycję Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów. Przegląd prac licencjackich i magisterskich odbywa się na ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.
Członkami komisji konkursowych są zawsze dwie osoby z zespołu Centrum Sztuki WRO, dwójka przedstawicieli środowiska artystycznego z danego miasta oraz przedstawiciel uczelni. Wybrane dyplomy zostaną zaprezentowane podczas wystawy konkursowej w Centrum Sztuki WRO, a spośród nich międzynarodowe jury wybierze jeden, który otrzyma nagrodę.
Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenie sztuki mediów jako kierunku nauczania w obrębie sztuki współczesnej, a także promocja absolwentów. Projekt jest rozwijany od 2015 roku będąc platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów.
Podobnie jak we wcześniejszych latach, wystawie będzie towarzyszyć konferencja naukowa organizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W tym roku odbędzie się ona w dniach 17-18 maja pod tytułem Układy dynamiczne, która odbędzie się w  Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu przy ul. Traugutta 19/21.
Więcej informacji o konferencji na www.asp.wroc.pli  http://mediaart.asp.wroc.pl/aktualnosci/00437_uklady-dynamiczne
*****
Prace konkursowe:
Daniel Sobański, Imago
promotor: prof. Wojciech Sęczawa
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
//
Mikołaj Szpaczyński, Uziemienie
promotorzy: prof. Andrzej Tobis, prof. Lesław Tetla
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
//
Piotr Madej, Percepcja sfer
promotor: prof. Marek Chłoniewski
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
//
Adrianna Gołębiewska, Część III. Ogródki działkowe. Wielokanałowa instalacja site specific
promotor: dr Łukasz Ogórek
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
//
Angelika Grzegorczyk, Adrian Szwarc, The Texture Catcher
promotor:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
//
Aleksandra Zielińska, Obiekt z tekstem znajduje się częściowo poza stroną
promotorzy: dr hab. Agata Michowska, prof. Wojciech Łazarczyk
Akademia Sztuki w Szczecinie
//
Jana Shostak, nowak / nowaczka / nowacy
promotor: prof. Mirosław Bałka
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
//
Julia Nędzyńska, I’m happy
promotor: prof. Ireneusz Olszewski
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

 

3. Ogólnopolska Konferencja towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów.

Zapraszamy – 17 i 18 maja 2018, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP.
termin: 17-18 maja 2018
miejsce: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu,
ul. Traugutta 19/21, sala audiowizualna (410)
Idea konferencji
Spośród wszystkich obszarów sztuki sztuka mediów cechuje się najwyższą złożonością, przejawiającą się między innymi w  dynamicznych zestawieniach obrazów, dźwięków, tekstów
oraz innego typu danych, komponowanych ze sobą w narracje liniowe bądź struktury drzewiaste, oparte na dynamicznej architekturze bazodanowej.
Jest to też ten obszar sztuki, który najszybciej reaguje na zmiany zachodzące w społeczeństwie, nauce, technologii i kulturze. W związku z tym immanentną cechę sztuki mediów stanowi nieustanna reorganizacja jej wewnętrznych założeń, bazy technologicznej oraz środków wyrazu.
Dyscyplina ta wymyka się klasycznym podziałom na specjalności naukowe i artystyczne.
Twórcy działający na tym polu mają często interdyscyplinarne kompetencje i zainteresowania; w obszarze tym powstają również dynamiczne, ponaddziedzinowe zespoły złożone z artystów, inżynierów, programistów, fizyków, biologów, socjologów, psychologów itp. Wiodącą rolę odgrywają przy tym ludzie młodzi – twórcy i badacze, dobrze zorientowani w aktualnych problemach, sposobie funkcjonowania i komunikowania się członków scyfryzowanego i zsieciowanego społeczeństwa.
Dokonane w ostatnich latach i rysujące się na horyzoncie zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w istotny sposób wpływają również na sztukę. Na tym polu szczególnie istotną rolę
ma do odegrania sztuka mediów, która z jednej strony należy do dyscyplin sztuk pięknych, z drugiej zaś w znacznej mierze bazuje na związkach z nauką i technologią. Poszukując
dla siebie dogodnego miejsca w nowej architekturze dziedzin i dyscyplin naukowych,
sztuka mediów może stać się liderem w walce o dobrą pozycję sztuki w ogóle.
Zapraszamy do udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji towarzyszącej Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów pt. UKŁADY DYNAMICZNE, podczas której przyjrzymy się, zachodzącym na wielu płaszczyznach, zmianom w obrębie sztuki.

(dr Jakub Jernajczyk)


PROGRAM KONFERENCJI
17 maja 2018
12.00: ROZPOCZĘCIE – prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)
12.10: WYSTĄPIENIA reprezentantów uczelni artystycznych
prowadząca: dr Agnieszka Jarząb (ASP Wrocław)
dr Jarosław Czarnecki (ASP Gdańsk): Sztuka symbiotyczna
mgr Anna Bąk (ASP Łódź): The Real Thing
dr Krzysztof Łukomski (UAP Poznań): Pojęcie Display i współczesny zwrot performatywny, a sztuka mediów
dr hab. Jakub Wróblewski (ASP Warszawa): Virtual Reality
– współczesne modele edukacji w projektach immersyjnych
13.30: przerwa na kawę
13.40: DEBATA Kondycja i przyszłość sztuki mediów w kontekście
planowanych reform w zakresie polityki nauki
uczestnicy:
prof. Antoni Porczak (ASP Kraków)
prof. Wiktor Jędrzejec (ASP Warszawa)
prof. Andrzej Syska (UAP Poznań)
prowadzący: Sidey Myoo (prof. Michał Ostrowicki, UJ, ASP Kraków)
14.40: przerwa na kawę
14.50: PREZENTACJA Piotr Krajewski (Centrum Sztuki WRO):
Historia instalacji wideo z serii Widok. WRO Media Art Reader
– premierowa prezentacja publikacji książkowej i archiwum www
15.10: RING Perspektywy sztuki mediów – teoria, technologia, ekspresja
uczestnicy:
prof. Artur Tajber (ASP Kraków)
dr Ksawery Kaliski (ASP Katowice)
prowadzący: dr hab. Marek Grzyb (ASP Wrocław)
15.40: zakończenie pierwszego dnia obrad
*******
18.00: Uroczyste otwarcie Wystawy Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów
i ogłoszenie wyników konkursu w Centrum Sztuki WRO


18 maja 2018
10.00: DEBATA Moje miejsce po – o ambicjach młodych
uczestniczki:
mgr Diana Lelonek (UAP Poznań)
mgr Irmina Rusicka (ASP Wrocław)
mgr Magdalena Kreis (Centrum Sztuki WRO)
prowadzący: dr Michał Jakubowicz (Uniwersytet SWPS, ASP Wrocław)
11.00: przerwa na kawę
11.10: WYSTĄPIENIA reprezentantów uczelni artystycznych
prowadząca: dr hab. Maja Wolińska (ASP Wrocław)
mgr Piotr Ceglarek (ASP Katowice): Kultura D.I.Y
dr Łukasz Jastrubczak (AS Szczecin): Nudne peryferia
dr Marcin Pazera (ASP Kraków): Intermedia – interpolacja
mgr Aleksandra Trojanowska (ASP Wrocław): Biocentryzm – antropocentryzm
12.30: przerwa na kawę
12.40: DEBATA Poznawcza funkcja obrazu i sztuki
uczestnicy:
dr Piotr Kozak (Uniwersytet Warszawski)
dr Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław, UWr)
dr Jerzy Luty (WSO Wrocław)
prowadząca: dr Agnieszka Bandura (UWr, ASP Wrocław)
13.40: PODSUMOWANIE konferencji – dr hab. Ireneusz Olszewski (ASP Wrocław)

Organizatorzy konferencji:
Katedra Sztuki Mediów, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów,
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Centrum Sztuki WRO (współorganizacja)

Komitet naukowy konferencji:
prof. Wiesław Gołuch (ASP Wrocław)
prof. n. Marek Grzyb (ASP Wrocław)
prof. Wiktor Jędrzejec (ASP Warszawa)
Piotr Krajewski (Centrum Sztuki WRO)
prof. n. Ireneusz Olszewski (ASP Wrocław)
prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)
prof. Antoni Porczak (ASP Kraków)
prof. Andrzej Syska (UAP Poznań)
prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)
prof. Artur Tajber (ASP Kraków)
Komitet organizacyjny konferencji:
Anna Czajka
dr Agnieszka Jarząb
dr Jakub Jernajczyk (przewodniczący)
Paulina Ostrowska
Aleksandra Żaczek-Gbiorczyk