Zapraszamy na otwarcie wystawy prac malarskich Krzysztofa Molendy.

wernisaż: 5 kwietnia 2018 (czwartek), godz. 18.00

Atrium UAP, budynek B

Wystawę można oglądać do 13 kwietnia 2018.

Przejścia, wydają się jedynie stanami pośrednimi w podporządkowanej drodze do celu, do którego skazane są prowadzić. Czy to jednak właśnie nie przejścia, dłuższe czy krótsze momenty rzekomego postoju, nie determinują ostatecznego kierunku, który obieramy? Ryzyko zaakceptowania tych okoliczności, jako głównego czynnika kształtującego osobowość człowieka, polega na podporządkowaniu się przypadkowi, zepchnięciu roli logicznego wyboru na rzecz podświadomej potrzeby oraz emocji, słowem irracjonalności naszych działań. Przypadek, jako zjawisko złożone z elementów trudnych do wyizolowania, przenikających się, wchodzących w niepowtarzające się relacje w sposób niekontrolowany i niepoddających się manipulacjom, towarzyszy nam nieustannie. Zignorowany pozostaje nieznaczący, jednak zauważony – potrafi zmienić optykę. Przejście w pracach Krzysztofa Molendy, nie jest kwestią przypadkowego zdarzenia lecz, umiejętności dostrzeżenia wartości w zdarzeniu, którego estetyka nie jest przez artystę nadana, lecz odkryta.

Obrazy Molendy nie odtwarzają i nie nadają sensu rzeczom i zdarzeniom, które są za nami. Asymboliczne gesty malarskie, poruszanie się pomiędzy technikami malarskimi a graficznym sposobem myślenia, podporządkowanie pracy emocjom oraz irracjonalności sprawiają, że obrazy artysty stają się autonomicznymi wyobrażeniami. W tym sensie, tytułowe przejście przestaje być nieistotną chwilą w drodze do miejsca docelowego, lecz staje się jedynym miejscem, w którym artysta jest zawsze. Miejscem poszukiwania nowych doświadczeń, wartości, a przez to ciągłego weryfikowania siebie w kontekście nowych sytuacji.

Piotr Marzol