Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Zgłoszenia otwarte do 2 czerwca 2018 r.
Wernisaż wystawy finalistów 28 czerwca 2018 r.

Galeria Roi Doré oraz platforma Art-maniac w Paryżu ogłaszają II edycję Konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” na dzieło sztuki inspirowane życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), polskiego kompozytora i pianisty światowej sławy oraz męża stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 r., delegata pełnomocnego rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, zwieńczonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego kończącego pierwszą wojnę światową, oraz wysłannika rządu polskiego do Ligi Narodów, odznaczonego m.in. Orderem Orła Białego, francuskim
Krzyżem Wielkim Legii Honorowej oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. Konkurs wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prace do Konkursu można zgłaszać do soboty 2 czerwca 2018 r. (włącznie), przesyłając do Organizatorów wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia prac w wysokiej rozdzielczości (300 DPI / ok. 2000 x 3000 pikseli). Autorzy prac zakwalifikowanych do finału zobowiązują się dostarczyć Organizatorom oryginalne dzieła na koszt własny, i najpóźniej do 23 czerwca 2018 r. Technika wykonania prac konkursowych jest całkowicie dowolna, ale wymiary zgłoszonych dzieł nie mogą przekraczać 100 x 70 cm. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie
https://www.art-maniac.pl/paderewski/
Główną nagrodą w Konkursie jest wystawa indywidualna, którą Organizatorzy zaprezentują w swoich salach wystawowych w terminie ustalonym z laureatem pierwszej nagrody. Prace finalistów zostaną zaprezentowane w trakcie wystawy zbiorowej, której wernisaż odbędzie się w Galerii Roi Doré w Paryżu 28 czerwca 2018 r., w dniu 99-tej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, którego Paderewski był sygnatariuszem w imieniu Polski.
Ekspozycja prac finalistów planowana jest również w Warszawie jesienią 2018 r., w związku z trwającymi w tym roku obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (w tym wypadku Organizatorzy zobowiązują się zająć organizacją wystawy w Warszawie).

Konkurs jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Regulamin Konkurs Paderewski Galerie Roi Dore

II edycja Konkurs Paderewski Galerie Roi Dore