13 kwietnia 2018
Hol balkonowy, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Ul. Św. Marcin 80/82 Poznań
Wygłoszony przez prof. Danutę Mintę–Tworzowską wykład, dotyczyć będzie najnowszych i przełomowych odkryć w dziedzinie malarstwa naskalnego i pozwoli słuchaczom w zupełnie nowy sposób spojrzeć na naszych przodków – homo sapiens i homo neanderthalensis, a także zastanowić się nad fenomenem twórczości i sztuki sprzed tysięcy lat.
Zapraszamy! Naprawdę warto!

Danuta Minta-Tworzowska (ur. 1953) – polski naukowiec, profesor nauk humanistycznych, archeolog specjalizująca się w zakresie teorii, metodologii i historii refleksji w archeologii. Od 1997 jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2008 dziekan Wydziału Historycznego UAM (wybrana na dwie kadencje). 1 września 2008 objęła stanowisko dyrektora Instytutu Prahistorii UAM. Danuta Minta-Tworzowska od 1992 r. jest członkiem Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych (wcześniej: Komisji Dziejów i Metodologii Badań Archeologicznych) przy Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych w Warszawie. Od 1999 r. jest wiceprzewodniczącą Komisji (również na kadencję 2008-2010). Od 1995 r. jest członkiem European Association of Archaeologists, od 1996 r.- członkiem Komisji Archeologicznej PAN, a od 2005 r. – członkiem PTPN.