Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Martyną Ścibior, które towarzyszy wystawie prac artystki w galerii R20:

2.03.2018, godz. 11.00, sala 02, budynek B

 

Wystawa prac Martyny Ścibior jest kolejną odsłoną cyklu Punkty styczne, będącego próbą zdefiniowania pojęcia obrazu. Cechą charakterystyczną malarstwa Martyny jest kompulsywne zakreślanie powierzchni płótna. Przywołuje to na myśl rodzaj medytacji, jest efektem mantrycznej powtarzalności. Ślady pozostawione na płaszczyźnie obrazu są zapisem ułamków sekund procesu twórczego. Plamy natomiast to transformacja słów i myśli, obserwacji bliższych i dalszych planów otaczającej rzeczywistości. Ścibior operuje językiem geometrii, linia jest nośnikiem informacji, za jej pomocą formułuje komunikaty, a pociągnięcia pędzla zdają się wibrować, pulsują, są rozedrgane. Nieregularne kształty rozrastają się, anektując przestrzeń płótna. Tworzą obrazy umiejscowione między rzeczywistością a wyobrażeniem. Charakterystyczna dla postawy artystki jest procesualność, miarowa, skupiona praca. Odsyła nas ona do tradycji wyszywania, haftowania i innych działań wspólnotowych. Obcując z pracami Martyny Ścibior można zauważyć analogie do sztuki naiwistów, którzy tworząc poza przyjętymi normami wyrażali potrzebę własnej ekspresji. Twórczość stanowi nieustanne poszukiwanie właściwej formy wizualnej dla wyznawanych idei.

Martyna Ścibior (ur. 1985)
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów. Dyplom w 2012 roku w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr. Pawła Susida oraz aneks w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki.

Martyna Ścibór | Punkty styczne_Nail Polish