28 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs studencki na zagospodarowanie ulicy Kościelnej w Poznaniu. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, uwzględniających jej wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Organizatorami konkursu był Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka oraz JM Rektora UAP Prof. dr hab. Wojciecha Hory, prof. zw. UAP.

Opiekę merytoryczną nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. UAP – Kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego oraz asystent dr inż. arch. Tomasz Piwiński Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Architektury i Urbanistyki.

Uczestnikami Konkursu byli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z kierunków: Architektura i Design Krajobrazu, pracujący w 2-3 osobowych zespołach. Na konkurs wpłynęło 17 prac.
Wyniki konkursu:
I nagroda 3.000 zł. Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna (Architektura I st., 4 r.)
II nagroda 2.000 zł. Joanna Piasecka, Tomasz Bekas (Architektura I st. 4 r.)
III nagroda 1.000 zł. Alicja Maculewicz, Kinga Zając, Emilia Dzięgelewska (Architektura I st. 4 r.)
Wyróżnienia (po 500 zł):
Katarzyna Dyktyńska, Natalia Raczkowska (Architektura II st. 2 r.)
Zofia Łobza (Architektura I st., 4 r.), Joanna Wiernicka (Architektura II st., 1 r.)

Zwycięska koncepcja zostanie wykorzystana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu do opracowania projektu przebudowy ul. Kościelnej, a autorzy prac, którzy otrzymali pierwszą i drugą nagrodę, zostaną zaproszeni do współpracy przy jego tworzeniu.
Sąd Konkursowy obradował w składzie:

  1. dr hab. Dariusz Kuźma, prof. nadzw. UAP, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
  2. dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. nadzw. UAP, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki,
  3. mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski, Katedra Architektury i Urbanistyki;
  4. Pani Barbara Hoffmann – Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu,
  5. Pani Monika Rucka – Wydział Transportu i Zieleni UMP,
  6. Pani Beata Bączyk – Wydział Urbanistyki i Architektury UMP
  7. Pani Aleksandra Sołtysiak – Łuczak – Rada Osiedla Jeżyce
    Sekretarz Sądu Konkursowego dr inż. arch. Tomasz Piwiński, Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Architektury i Urbanistyki, Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego