MATEUSZ MAŃKOWSKI
STUDIUM TŁUMU

NAD SCHODAMI
24.03-27.04.2017 r.

„Tematem do którego odnoszę moje obrazy jest w szczególności pamięć. Każda istota ludzka jest jednostką budującą społeczeństwo. Nierozerwalny element struktury w której funkcjonujemy. W naszym codziennym życiu spotykamy na ulicy ludzi, którzy są dla nas obojętni, lecz pozostawiają w naszym mózgu pewien ślad, odcisk, który zapisujemy w naszej świadomości. Dzięki takiemu kodowaniu budujemy ogólny zapis społeczeństwa. Każdego dnia mijamy kogoś innego lub spotykamy osobę, którą widzieliśmy jakiś czas temu. Każda z tych osób ma swój niepowtarzalny wygląd. Jednak nasz mózg dostosował się do faktu, że musi zignorować te cechy, które są nieistotne lub nieważne. W ten sposób każdy z nas tworzył ogólny typ ciała, pewien zarys, schemat, który na pierwszym miejscu jest pokazywany w naszym mózgu. Tak więc ludzie jako unikalne osoby są uogólnione, a obraz z wyszukiwaniem i zapamiętywaniem dokładnych cech jest z czasem tracony i może zostać zastąpiony przez nowe doświadczenia z zewnątrz. To samo dzieje się z otoczeniem. Budynki, które mijamy, to na pierwszy rzut oka proste formy architektoniczne oparte na bryłach geometrycznych. Szczegóły, które chcemy aby zaistniały w naszej świadomości, są jak cechy ludzkie. Detal staje się silnym wspomnieniem lub zostaje utracony. W swoich pracach chciałem przyrównać tkankę miejską z czynnikiem ludzkim i wyodrębnić te elementy, które są najważniejsze w tworzeniu naszych wspomnień. Budynki często pokazane przez geometrię są wielkim kontrastem z heterogenicznym społeczeństwem.”

Mateusz Mańkowski
Wydział Malarstwa i Rysunku
I rok, II stopień
Wydział Architektury i Wzornictwa
I rok, I stopień