IV edycja Projektu Edukacja Artystyczna 2018 – ogólnopolski konkurs na najlepszy dyplom, który powstał na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w latach 2015, 2016 i 2017.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i informujemy o wynikach konkursów.

Jury artystyczne w składzie:
Anna Hryniewiecka (Dyrektor CK Zamek, Poznań)
Michał Lasota (Galeria Stereo, Warszawa)
Agata Rodriguez (Rodriguez Gallery, Poznań)

przyznało następujące nagrody za pracę artystyczną:

Nagroda główna za pracę artystyczną – 2000 zł.

Adrianna Gołębiewska
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych tytuł pracy artystycznej: Ogródki działkowe. Wielokanalowa instalacja site specific (Część I), Laurka dla najbliższych – obiekty rzeźbiarskie oraz dokumentacja działań w przestrzeni w formie książki artystycznej, inspirowane fenomenem polskich ogródków działkowych (Część II) promotor: dr Łukasz Ogórek (Część I), prof. dr hab. Marek Wagner (Część II)

Wyróżnienia honorowe za pracę artystyczną:

Paulina Gołoś
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych
tytuł pracy artystycznej: Droga do domu
promotor: dr hab. Elżbieta Jabłońska

Barbara Mydlak

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych
tytuł pracy artystycznej: Powrót do domu (Część I), Czuwanie (Część II), Dzienniki żałobne (Część III)
promotor: dr hab. Rafał Sobiczewski (Część I), dr hab. Krzysztof Rynkiewicz (Część II), dr hab. Magdalena Soboń (Część III)

Jury teoretyczne w składzie:
dr hab. Piotr Korduba (UAM, Poznań)
dr Liliana Bieszczad (UJ, Kraków)
dr Tomasz Mikołajczak (ASP, Wrocław)
przyznało następujące nagrody za pracę teoretyczną:

Nagroda główna za pracę teoretyczną – 2000 zł.; publikacja fragmentu pracy w „Zeszytach Artystycznych”

Daria Grabsztunowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa tytuł pracy teoretycznej: Problematyka bezdomności w sztuce przełomu XIX i XX wieku promotor: dr hab. Izabela Kowalczyk prof. ndzw. UAP

Wyróżnienia honorowe za pracę teoretyczną:
Klaudia Eckert
Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki
tytuł pracy teoretycznej: Cichym ścigałam ją lotem. Autoanalityczny i „paraautobiograficzny charakter cyklu i dzieł cyklicznych w sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Izabeli Gustowskiej
promotor: dr hab. Kazimierz Ożóg prof. UO

Adrianna Gołębiewska
tytuł pracy teoretycznej: Tendencje performatywne w sztuce multimedialnej
promotor: prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Katarzyna Maria Schulz
tytuł pracy teoretycznej: Potencjalny odbiorca dzieła sztuki. Problemy z odbiorem sztuki współczesnej
promotor: dr hab. Marzena Huculak prof. UWM