Brama Poznania ICHOT, II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP oraz Instytut Archeologii UAM zapraszają na wystawę:

Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone.

wernisaż: 03 marca 2018 (sobota), godz. 16:00
Wernisaż rozpocznie się wykładem Zofii Małkowicz: „Linie nieciągłe, bałagan i milczące
wspomnienia. Jak spotykać ze sobą artystów i archeologów?”

artyści:
Joanna Bajus, Joanna Bartkowiak, Maggie Weizhi Chen, Jan Dołgowicz, Damian Dudek, Karolina Galla, Jędrzej Hofman, Joanna Januszewska, Liu Mingxin, Justyna Olszewska, Klaudia Pietrzak, Patrycja Plich, Aleksander Radziszewski, Patrycja Rutkowska, Iza Szulc, Szymon Tomaszewski, Anna Tyczyńska

kuratorka: Anna Tyczyńska prof. UAP, as. Justyna Olszewska UAP
współpraca merytoryczna: dr Katarzyna Pyżewicz IA
opracowanie graficzne: Jędrzej Hofman
wystawa czynna: 04 – 25 marca 2018
Brama Poznania ICHOT (Śluza)
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

***
Bez przeszłości nie ma teraźniejszości, ani przyszłości.
Przeszłość – historia, pamięć konstytuują nas w tu i teraz, w realności, określają naszą tożsamość… Jednak gdy zadamy pytanie o pamięć i historię, nie uzyskamy jasnych odpowiedzi. Bo czym jest historia, na ile jest wiarygodna i czy przypadkiem – to nie my sami kreujemy ją z własnego punktu widzenia? Historia – fragmenty układanki, z których składamy obraz przeszłości nie wiedząc, czy mamy wszystkie elementy, ani jaki obraz ma powstać. Błądzimy po omacku, natrafiając na fragmenty czasu. Z nich konstruujemy pamięć i wyobrażoną przeszłość.
W roku akademickim 2017/2018 studenci II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku UAP we współpracy ze studentami i wykładowcami Instytutu Archeologii UAM podejmują tematy związane z historią, archeologią i pamięcią. Już pierwsze miesiące wspólnych działań pokazały, jak wiele zagadnień stanowi płaszczyznę wspólnych zainteresowań i otwiera przestrzeń do dyskusji; jak wciągająca i inspirująca jest podróż w przeszłość, zwłaszcza gdy wyruszamy w nią zaopatrzeni w instrumenty naukowe i otwartą wyobraźnię.
W marcu 2018 roku na wystawie „Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone”, która nie przez przypadek odbędzie się w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego czyli w Bramie Poznania, zaprezentowany zostanie wybór najciekawszych prac zrealizowanych w Pracowni dotyczących archeologii, a w szczególności miejsca i przedmiotu. Prace w szeroki i swobodny sposób traktują postawiony temat; intymny i osobisty, analityczny, a czasem żartobliwy. Wśród prezentowanych prac znajdą się przede wszystkim obiekty, ale także filmy wideo, rysunki i fotografie. Wernisaż poprzedzi wykład Zofii Małkowicz, podczas którego opowie o tym, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach współczesna sztuka może spotykać się z nauką taką jak archeologia, a także co z tego współdziałania może wynikać.
Podczas trwania wystawy, w niedziele 11 i 25 marca 2018 zapraszamy dodatkowo na warsztaty przygotowane przez studentów archeologii IA oraz 18 marca 2018 – na oprowadzanie kuratorskie.

WYKŁAD/ kilka słów od autorki:
Zofia Małkowicz
Linie nieciągłe, bałagan i milczące wspomnienia. Jak spotykać ze sobą artystów i archeologów? Podczas mojego wykładu opowiem o tym, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach współczesna sztuka może spotykać z nauką taką jak archeologia, a także co z tego współdziałania może wynikać. Przybliżę zagadnienie zwrotu ku rzeczom, który dokonał się w naukach humanistycznych i społecznych w ostatnim ćwierćwieczu, a który to otworzył nowe pole do współpracy dla artystów i archeologów/historyków w obszarze refleksji nad materialnością, czasem i pamięcią oraz historiografią. Pokażę, gdzie poszukiwać możliwych punktów styku, a także w jaki jeszcze sposób (poza procedurami badawczymi) można pracować ze źródłami historycznymi czy materiałami przechowywanymi w archiwach.

wydarzenia towarzyszące:
11 marca 2018 (niedziela)
 godz. 12.00 „Pochówki i szczątki ludzkie w pracy archeologa”- Olga Dec, Anna Haberland
(1 godz., grupa do 10 osób)
 godz. 13.00 „Archeologiczne warsztaty ceramiczne” – Piotr Majorek, Mateusz Jarecki
(1 godz., grupa do 15 osób)
 godz. 14.00 „Archeologiczne zwierzęta i jak je badać” – Dominika Wybult, Monika Stelmasiak
(1 godz., grupa do 10 osób)
18 marca 2018 (niedziela)
 godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie
25 marca 2018 (niedziela)
 godz. 12.00 „Warsztaty z wytwarzania narzędzi pradziejowych z krzemienia” – Jan Dołgowicz,
Maciej Kaczor (1 godz. grupa do 10 osób)
 godz. 13.30 „Archeologiczne warsztaty tkackie” – Barbara Wielgus
(1 godz., grupa do 15 osób)

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, powstała 9 lat temu. Mimo iż jest pracownią rysunkową, otwarta jest również na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami. Od kilku lat w Pracowni realizowany jest program koncentrujący się na zagadnieniach odnoszących się do nauki i we współpracy z ośrodkami naukowymi tj.: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu (2013/2014), Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM (2016/2017) oraz w bieżącym roku akademickim z Instytutem Archeologii UAM. Program Pracowni koncentruje się na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej, samodzielnej pracy, a stawiane zadania mają skłonić do pogłębionej refleksji nad proponowanymi tematami. W Pracowni studiują studenci wszystkich wydziałów, kierunków i lat studiów.
Kierownik pracowni: prof. UAP Anna Tyczyńska
As. Justyna Olszewska


prof. UAP Anna Tyczyńska – artystka pracująca w obszarze instalacji, sztuki obiektu i fotografii. Kuratorka wystaw. Urodzona w Warszawie, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom
z malarstwa i rysunku obroniła w 1990 roku. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pracuje na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzi II Interdyscyplinarną Pracownię Rysunku oraz zajęcia w ramach specjalności Strategie Kuratorskie i Promowanie Kultury (WEA). W latach 2002 – 2007 współprowadziła Galerię ON w Poznaniu. Uczestniczyła w 40 wystawach
indywidualnych oraz w blisko 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureatka m.in. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1989, 1991, 1997, 2001 ), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (1989), Stypendium im. Marii Dokowicz (1990), odznaczona medalem Gloria Artis (2017)


dr Katarzyna Pyżewicz (ur. 1979) – archeolożka, wykładowczyni w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich studiach skupia się na badaniach mikroskopowych materiałów krzemiennych, a także szeroko rozumianej problematyce górnego i schyłkowego paleolitu oraz mezolitu w Środkowej Europie. Dodatkową pasję stanowią badania eksperymentalne, które wykorzystuje w procesie interpretacyjnym danych archeologicznych. Uczestniczy w projektach naukowych i popularyzacyjnych związanych z wytwórczością krzemieniarską oraz użytkowaniem wytworów krzemiennych przez społeczności epok kamienia i brązu. Jest autorką licznych artykułów i monografii, a także wystąpień o charakterze naukowym i popularnym.


mgr Justyna Olszewska as. (ur. 1990) – artystka, asystentka w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Obszary jej działalności obejmują videoart, performance, instalacje oraz rzeźbę. W swoich pracach często eksperymentuje  ze swoim ciałem, które traktuje jako materiał twórczy. Laureatka m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2015).


Zofia Małkowicz – doktorantka w Instytucie Socjologii UAM z wcześniejszym wykształceniem artystycznym (UAP – Edukacja Artystyczna). Bada kulturę, sztukę oraz jej relacje z naukami (nie tylko ścisłymi). Interesuje się działaniami, które kwestionują i przecinają obowiązujące porządki, podziały oraz wykraczają poza pojedyncze dyscypliny naukowe czy artystyczne. Szczególną uwagę poświęca także wielozmysłowym czy somatycznym wymiarom życia kulturowego, którym przygląda się przy pomocy narzędzi pochodzących zarówno ze świata nauk społecznych jak i sztuki. Poza pracą badawczą realizuje projekty edukacyjne i artystyczne