Międzynarodowe sympozjum i wystawa „Neighbourhood”
Europejskie Centrum Badawcze w Lebus

Sympozjum- 17.04. – 22.04. 2018
Wernisaż- 20.04. 2018, godz. 19.00

Zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci uchodźców
(farby, pędzle, kredki, papiery itp.)

Materiały będziemy zbierać do 18.04. 2018 w budynku F, ul. Szewska 16, pokój nr 8 (Biuro Dziekana Wydziału Malarstwa i Rysunku), oraz w budynku A przy portierni.
Organizator: Wydział Malarstwa i Rysunku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu