PAWEŁ KASZCZYŃSKI | TREŚCI

Otwarcie wystawy 19.02.2018 o g. 18.00
Wystawa czynna do 02.03.2018 w g. 15-18
Galeria AT, ul. Solna 4, Poznań

Paweł Kaszczyński (ur. 1973r.); w roku 2000 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom obronił w Pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W latach 2011-2016 wykładał w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki (wykłady autorskie dot. analizy procesów percepcji wizualnej w ujęciu metodyki nauczania plastyki). W latach 2002-2004 był członkiem artystycznej grupy „Wunderteam” (razem z Wojciechem Dudą i Rafałem Jakubowiczem). W 2010 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem w 1 Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii EL w Elblągu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii ON w Poznaniu, Galerii Rotunda ASP w Poznaniu, Galerii Los- Os, w Sandefjord, Norwegia, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Galerii POST OFFICE w Poznaniu, Galerii BQB w Rio de Janeiro, Brazylia, Galerii Miejskiej
Arsenał w Poznaniu, Galerii R20 w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu. W obszarze malarstwa artysta zajmuje się kilkoma wiodącymi aspektami. W cyklu
obrazów tworzonych od 1999 roku, początkowo określanych wspólnym tytułem „Adaptacje Wzajemne” (I, II, III), podnosił problem tożsamości obrazu malarskiego i poprzez analizę procesu powoływania organizmu obrazu, jako głównej lokacji sensów wypowiedzi malarskiej. Poddaje tu refleksji dychotomiczną rozpiętość między formą a treścią, ich wzajemną „zawieralność” i granice ich „konieczności”. Od 2005
roku, w cyklu „Próby ze światłem” analizuje zjawiskowość, znaczeniowość i wielowymiarowość światła, tworząc cykle obrazów i obrazo-działań. Wystawa prezentowana w Galerii AT wpisuje się w cykl realizacji, w których autor w szczególny sposób posługuje się światłem, traktując je jednocześnie jako tworzywo i nośnik znaczeń. W obszarze malarstwa i obrazo-działań często „wyprowadza” ten
element poza obszar ekranu, stanowiącego zazwyczaj podstawowe pole obrazowe. Ujmowane w ten sposób artykulacje osadza tematycznie w kontekstach lub pola
interpretacyjne pozostawia otwarte, stosując wówczas tytuły numeryczne. Tytuł obecnej prezentacji w AT wywodzi się z refleksji odnoszącej się do znanej dychotomii: forma a treść, wobec której autor zdaje się stawiać pytanie o właściwości lokujące się w pewnym uproszczeniu tej klasycznej dwudzielności. Zważywszy angielskojęzyczne brzmienie tytułu wystawy, „treści” rozumiane są tu jako „zakres”
czy też „pole widzenia”. Wystawa p.t. „Treści” jest pierwszym indywidualnym pokazem twórczości Pawła Kaszczyńskiego w Galerii AT.