Konferencja Międzynarodowa SKOKI 2

Konferencja Międzynarodowa SKOKI 2 jest kontynuacją Konferencji Międzynarodowej
SKOKI, która odbywała się w dniach 1 – 6 marca 2017 roku w Plenerowym Domu
Studenckim w Skokach.
W nadchodzącym roku do uczestników wydarzenia( studentów i artystów-wykładowców wyższych uczelni artystycznych między innymi: prof. Galyny Novozhenets oraz dr Mariany Motyki z Lviv National Academy of Arts, dr Wojciecha Wierzbickiego z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) dołączą studenci ze Słowacji i Czech, wraz z pedagogiem a zarazem wybitną malarką mgr Janą Farmanovą. Zaszczyci nas także swą obecnością i prelekcją mgr Rafaela Jasionowicz, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wydarzenie ma na celu przybliżenie studentom i pedagogom związanym z wyżej wymienionymi uczelniami sztuki współczesnej poszczególnych krajów, z których uczestnicy pochodzą, przy szczególnym uwzględnieniu ich indywidualnej twórczości. Poza wymiarem teoretycznym Konferencja Międzynarodowa SKOKI 2 ma także na celu wspólne działania twórcze studentów. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie także międzynarodowa wystawa zbiorowa „TAKE 5 FIVE”w Galerii SZEWSKA 16.

PLAN KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ SKOKI 2 i wydarzeń jej towarzyszących :

02.03.2018 – wernisaż międzynarodowej wystawy zbiorowej „ TAKE 5 FIVE ”

05.03.2018 – 09.03.2018 – Konferencja Międzynarodowa SKOKI 2 w Studenckim Domu Plenerowym w Skokach należącym do Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Prelegenci:

  • prof. Galyna Novozhenets: „Współczesne malarstwo ukraińskie. W poszukiwaniu tożsamości” (wykład 05.03.2018, godz.19)
  •  dr Mariana Motyka: „Tradycjonalizm i innowacja w procesie edukacyjnym metalowych technik graficznych ”(wykład 05.03.2018, godz.21)
  • mgr Jana Farmanova: „ Twórczość malarska Jany Farmanowej”(wykład 06.03.2018, godz.19)
  • mgr Rafaela Jasionowicz: „Filmy eksperymentalne w twórczości Rafaeli Jasionowicz” (wykład i pokaz filmów 07.02.2018. godz.19)
  • dr Wojciech Wierzbicki: „Stałe fragmenty gry”(wykład 08.03.2018, godz.19)
  • dr Michał Wielopolski: Autoportret jako forma poszukiwania siebie ( 08.03.2018, godz. 20)
  • dr Barbara Pilch: „Sztuka jako forma osobistej transgresji ”(wykład 09.03.2018, o godz. 19)

09.03.2018 – finisaż wystawy „ TAKE 5 FIVE”