Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Joanna Szyda, otrzymała wyróżnienie II stopnia w XXVII edycji konkursu im. Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska” za pracę „Odradzanie się środowiska przyrodniczego na terenach pozostawionych przez człowieka”, wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa, pod kierunkiem naukowym Pana prof. dr hab. Wojciecha Hory i Pani dr hab. Izabeli Kowalczyk.

ZAW UA_ASP_ promotor2017


Konkurs miał charakter otwarty, ograniczony do dyplomantów roku akademickiego
2016/2017 wyższych uczelni w kraju i zagranicą, autorów prac dyplomowych związanych z
problematyką planowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Prace można było składać w dniach od 9 do 23 listopada 2017 r.
Konkurs został objęty potrójnym Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. W tegorocznej edycji ocenie poddano 10 prac dyplomantów z roku akademickiego 2016/2017 reprezentujących 3 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Na konkurs wpłynęły 2 prace z Uniwersytetu Przyrodniczego, 2 prace z Uniwersytetu Artystycznego oraz 6 prac z Politechniki Poznańskiej.
Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.  w następującym
składzie:
 mgr inż. arch. Ewa Pietz – przewodnicząca,
 mgr Iwona Ludwiczak,
 mgr inż. arch. Henryk Sufryd,
 dr inż. arch. Kazimierz Wejchert,
 mgr inż. arch. Filip Koczorowski,
 mgr Elżbieta Piotrowska.
W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto przedstawiciel Prezydenta Miasta
Poznania, z-ca Architekta Miasta Pani Danuta Nowotna z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Sąd Konkursowy postanowił przyznać jedną nagrodę  oraz dwa wyróżnienia I stopnia i dwa wyróżnienia II stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.
NAGRODA – Pan Łukasz Gąska, za pracę „Projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe. Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania terenu wokół jeziora”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, , pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Adama Sinieckiego.