Marc Tobias Winterhagen | Teraz/Now

Wernisaż: 9.02 g. 17:00

Luka Gallery, ul. Józefa Łukaszewicza 2, Poznań

Czas trwania wystawy: 09.02.2018 – 25.02.2018
Kurator: Małgorzata Kaczmarek
Opieka merytoryczna: prof. UAP Anna Tyczyńska

Oprowadzanie kuratorskie: 10.02 g. 12:00

 

Wszechświat, w myśli Juliana Barboura, składa się z konfiguracji obiektów. Jedną z podstawowych kategorii tworzących te konfiguracje są same obiekty, czyli pewna liczba i struktura cząstek. W barbourowskiej koncepcji, drugą z podstawowych kategorii tworzących świat jest „teraz”/”now”. Czym jest „teraz”? Za Barbourem – teraźniejszość to nic innego, jak wypadkowa wszystkich możliwych konfiguracji przestrzennych. Nie istnieje ani przeszłość ani przyszłość. Czas jest iluzją. To, co nazywamy potocznie czasem, jest zakodowane w układach przestrzennych. Czy jest zatem sens odwoływać się do zewnętrznej przeszłości lub przyszłości? Nasza pamięć jest swoistą kapsułą czasu – tworzy świadomość przeszłości poprzez echa zamrożonych konfiguracji. Co jednak gdy powiemy sprawdzam i postanowimy odtworzyć nasze wspomnienia?
Może okazać się, że to jak postrzegamy przeszłość zależy od „teraz” w którym funkcjonujemy. Nasze obecne konfiguracje pozwalają na ponowną interpretację tego co już się wydarzyło. Czy zatem czas i nasza pamięć, to wciąż odtwarzająca się pętla?
Gdy pierwszy raz rozmawiałam z Tobiasem o jego poczuciu czasu, powiedział, że spotkał mężczyznę, który uderzony w głowę powtarzał cały czas te same pytania, ale zadając je w inny sposób i wyciągając inne wnioski. Nic dziwnego, że Tobias przywołał tę historię – pętla oraz cykliczny punkt widzenia świata to od lat zainteresowanie artysty, które jest widoczne w jego pracach.
Poprzez powtarzanie pętli możemy lepiej poznać poszczególne jej składnie. Konfiguracja zdarzeń, gestów i obiektów tworzy „teraz”, które jesteśmy w stanie zrozumieć tylko poprzez teraz następujące „po”, „przed” i równolegle.

Wystawa jest organizowana w ramach przedmiotu Projekty kuratorskie, na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP.

Wydarzeniu patronują:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”