Instytut Archeologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP zapraszają na otwarcie galerii oraz wystawy.

ἀρχαῖος
otwarcie Galerii Instytutu Archeologii UAM oraz wystawy
wernisaż: 18 stycznia 2018 (czwartek), godz. 17:00
Instytutu Archeologii, Collegium Historicum UAM

artyści:
Zuzanna Andrzejczak, Klaudia Antczak, Joanna Bartkowiak, Olga Biliczak, Damian Dudek, Magda Janowska, Wiktoria Kucharczak, Ida Łowżył, Maggie Weizhi Chen, Barbara Melnyk, Beata Piotrowska, Marta Ruszczyńska, Patrycja Rutkowska, Julia Soroko, Borys Szadkowski, Iza Szulc, Szymon Tomaszewski, Dominik Wachowiak, Gabriela Wienke
oraz gościnnie: Katarzyna Pyżewicz, Joanna Wituska, Albin Sokół, Maciej Kaczor, Jan Dołgowicz
kuratorka: Anna Tyczyńska prof. UAP
opieka merytoryczne IA: dr Katarzyna Pyżewicz
współpraca: as. Justyna Olszewska, lab. Julianna Kulczyńska

wystawę można oglądać:
19 stycznia – 31 marca 2018
pon. – pt.: 6.00 – 20.00
Instytut Archeologii UAM
ul. Umultowska 89D, hall II piętra, Poznań (Morasko)

Galeria ἀρχαῖος (z gr. archaīos – dawny, stary) powstała jako efekt współpracy artystycznej i naukowej między II Interdyscyplinarną Pracownią Rysunku Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP a Instytutem Archeologii UAM.
W zamyśle inicjatorek projektu – dr Katarzyny Pyżewicz (IA) oraz prof. UAP Anny Tyczyńskiej, galeria ma być miejscem służącym społeczności akademickiej Instytutu Archeologii oraz Wydziału Historycznego UAM – miejscem prezentacji wizualnych efektów badań wspartych profesjonalną opieką kuratorską, jak również przestrzenią, w której prezentowane będą projekty artystyczne nawiązujące do archeologii, historii i pamięci – projekty skłaniające do refleksji oraz wymiany opinii i doświadczeń między studentami, jak i wykładowcami obu Uczelni. Już pierwsze miesiące wspólnych działań pokazały, jak wiele tematów stanowić może płaszczyznę wzajemnych zainteresowań oraz przestrzeń do dyskusji. Wyniki tej rozpoczętej z początkiem roku akademickiego 2017/2018 współpracy zobaczyć będzie można na inaugurującej działanie Galerii Instytutu Archeologii wystawie ἀρχαῖος prezentującej wybór najciekawszych realizacji powstałych w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku, w odpowiedzi na zagadnienia i tematy związane z archeologią, a w szczególności z pojęciem miejsca oraz przedmiotu (temat wiodący w pracowni: Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone).
Na wystawie znajdą się przede wszystkim prace rysunkowe – w tym m.in. rysunki i szkice krzemieni powstałe podczas wspólnych warsztatów na UAP, jak i prace zrealizowane w innych mediach: fotografie, obiekty oraz wideo w różny sposób odnoszące się do postawionego tematu. Uczelniany korytarz choć nie jest typową przestrzenią wystawienniczą, jako przestrzeń wspólna pozwala, aby prezentowane wystawy były szeroko dostępne akademickiej publiczności, wpisując się tym samym w aktualne myślenie o sztuce, która nie zamyka się w elitarnych przestrzeniach, ale wychodzi naprzeciw odbiorcy.

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, powstała 9 lat temu. Mimo iż jest pracownią rysunkową, otwarta jest również na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami. Od kilku lat w Pracowni realizowany jest program koncentrujący się na zagadnieniach odnoszących się do nauki i we współpracy z ośrodkami naukowymi tj.: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu (2013/2014), Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM (2016/2017) oraz w bieżącym roku akademickim z Instytutem Archeologii UAM. Program Pracowni koncentruje się na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej, samodzielnej pracy, a stawiane zadania mają skłonić do pogłębionej refleksji nad proponowanymi tematami.

Kierownik pracowni: prof. UAP Anna Tyczyńska
As. Justyna Olszewska


dr Katarzyna Pyżewicz (ur. 1979) – archeolożka, wykładowczyni w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich studiach skupia się na badaniach mikroskopowych materiałów krzemiennych, a także szeroko rozumianej problematyce górnego i schyłkowego paleolitu oraz mezolitu w Środkowej Europie. Dodatkową pasję stanowią badania eksperymentalne, które wykorzystuje w procesie interpretacyjnym danych archeologicznych. Uczestniczy w projektach naukowych i popularyzacyjnych związanych z wytwórczości
krzemieniarską oraz użytkowaniem wytworów krzemiennych przez społeczności epok kamienia i brązu. Jest autorką licznych artykułów i monografii, a także wystąpień o charakterze naukowym i popularnym.


dr hab. Anna Tyczyńska prof. UAP – artystka, wykładowczyni UAP, prowadząca II Interdyscyplinarną Pracownię Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Realizuje prace w zakresie instalacji, fotografii i sztuki obiektu. Kuratorka wystaw.
Brała udział w ponad 40 wystawach indywidualnych oraz ponad 80 zbiorowych w Polsce i zagranicą (m.in.: CSW Zamek Ujazdowski/ Warszawa 2003, Frauen Museum/ Bonn 2004, Poznań Art Now/ Łodź 2004, Miłość i Demokracja, Stary Browar/ Poznań 2005, II Berliner Kunstsalon/ Berlin, Niemcy 2005, Muzeum/ Hamburg, Niemcy 2006, Freies Museum/ Berlin, Niemcy, 2009, Still-ON/ Poznań 2012, Poles-Kutuplar, Istambuł/ Turcja 2014, Nakanojo Biennale/ Japonia 2015, festiwal Audiowizualny Tetramatyka/ Lwów, Ukraina 2017). Laureatka m.in. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1989, 1991, 1997, 2001 ), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (1989), Stypendium im. Marii Dokowicz (1990), odznaczona medalem Gloria Artis (2017)


mgr Justyna Olszewska as. (ur. 1990) – artystka, asystentka w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Obszary jej działalności obejmują videoart, performance, instalacje oraz rzeźbę. W swoich pracach często eksperymentuje  ze swoim ciałem, które traktuje jako materiał twórczy. Laureatka m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2015).