PUNKTY STYCZNE

Artyści: Paweł Kula, Maria Stafyniak

Kuratorki: Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik

Galeria R20, ul. Ratajczaka 20

Wystawa czynna: 13.12.2017 – 12.01.2018, czwartek-sobota, w godz. 16.00-19.00

 

Wystawa to tylko wierzchołek góry lodowej, trzeba wiedzieć o wiele więcej.

Walter Hopps

Zgodnie ze słowami wypowiedzianym przez amerykańskiego kuratora Waltera Hoppsa[1], ważne, aby pamiętać, że wystawa to wyjątkowa sytuacja, w której można „zbliżyć” się do artysty. Proponujemy cykl zbliżeń: Punkty Styczne.

Punkty styczne wynikają z refleksji nad pojęciem „obrazu”. To projekt wystaw dedykowanych przestrzeni galerii R20. Jednak Punkty styczne to, oprócz ekspozycji, możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcami. Projekt zakłada konsultacje, warsztaty i spotkania wokół twórczości młodych artystów reprezentujących rozmaite postawy wobec szeroko rozumianego „obrazu”.

Potrzeba rozmowy, wymiany doświadczenia i dyskusji to główne motywacje projektu. Teoretyczny namysł nad dziełem, rozmaitymi strategiami artystycznymi oraz wymiana myśli są – naszym zdaniem – ważne w kontekście galerii R20 i wielkiego potencjału miejsca budującego swój program i tożsamość. Nie przywiązujmy się do wąskich dyscyplin, stylów czy zagadnień. Poszukujmy, podważajmy status obrazu, grając z jego znaczeniami. Zaproszeni artyści operują często odmiennym językiem wypowiedzi i – co wydaje się wyjątkowo ważne – różnymi poglądami.

Pierwszymi osobami zaproszonymi do udziału w projekcie są Maria Stafyniak i Paweł Kula, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP), artyści, którzy obok praktyki i aktywności artystycznej prowadzą liczne warsztaty dotyczące języka sztuki oraz działania edukacyjne dla wielu instytucji kultury, szkół i galerii.

W galerii R20 zobaczymy m.in. pracę Marii Stafyniak Witajcie w świecie pokoju, marzeń i miłości, videoinstalację o poszukiwaniu szczęścia na dwóch odległych kontynentach, w Polsce i w Indiach. Ścieżki Marii Stafyniak niezmiennie prowadza do Indii. Tam właśnie natknęła się na ogłoszenia matrymonialne w lokalnych gazetach – pisane najczęściej przez rodziny samych zainteresowanych. W swoim video zestawiła je z ogłoszeniami pisanymi w Polsce. Wczytując się w nie, zagłębiamy się w dwa skrajnie od siebie odległe światy, w których uniwersalna wartość rozumiana jest na tak wiele sposobów. Projekt daje tym samym możliwość głębokiego doświadczenia różnic kulturowych.

Paweł Kula o realizacji To, co możemy zobaczyć, możemy zobaczyć w kilku zdaniach pisze, że z dala od reprezentacji, na peryferiach codziennego postrzegania obrazów fotograficznych rozpoczynają się inne historie – opowieści materialnych przedmiotów, które kumulując energetyczne zapisy stają się nośnikami równoległych i autonomicznych znaczeń.

Natalia Czarcińska

Dorota Tarnowska-Urbanik


[1]Hans Ulrich Obrist, Krótka historia kuratorstwa, ha.art, Warszawa, 2016.

Maria Stafyniak – artystka wizualna, animatorka kultury i arteedukatorka. Wykorzystuje media takie jak rysunek, obiekt, instalacja, fotografia. W obszarze sztuki bada język współczesnej kultury. Współzałożycielka Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki, którego głównym celem jest edukacja poprzez sztukę i demokratyzacja kreatywności. Mieszka w Szczecinie.

Paweł Kula konstruuje zabawki optyczne i prymitywne urządzenia do projekcji i rejestracji obrazu. Używa nietypowych materiałów światłoczułych: roślin, luminoforów, własnej skóry. Fotografuje i kasuje. Prowadzi Pracownię Fotomediów w Katedrze Fotografii Akademii Sztuki w Szczecinie.