KONSTELACJE
Konstelacje, jako istniejące we wszechświecie układy, stanowią zrównoważoną i nierozerwalną sieć zależności i powiązań. Ich zaburzenie destruuje delikatną równowagę, zakłóca porządek, zmienia strukturę całości. Wpływa na relacje i oddziaływania.

Wystawa Konstelacje jest prezentacją prac studentów i wykładowczyń II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku, wyborem najciekawszych projektów zrealizowanych w roku akademickim 2016/2017 będących odpowiedziami – wizualną refleksją – nad zagadnieniami związanymi z wszechświatem i zagadkami kosmosu. Na wystawie zobaczyć będzie można rysunki, fotografie, obiekty, instalacje oraz wideo w różny sposób odnoszące się do postawionego tematu. Część prac ma charakter wizualny i metaforyczny (Konstelacje, Niebo Damiana Wiśniewskiego, Merkury Anny Tyczyńskiej) i działa bezpośrednio na nasze zmysły, część jest próbą analitycznego ujęcia tematu, zobaczenia schematu i zasad rządzących wszechświatem (rysunki Michała Dymeckiego, Wielka Niedźwiedzica Zuzanny Andrzejczak), inne z kolei traktują temat żartobliwie, z przymrużeniem oka (Walc Aleksandra Radziszewskiego i Alicji Mielczarek, Hatifnaty Anny Kamińskiej).
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert wiolonczelowy w wykonaniu Filipa Merskiego, w programie którego znajdą się (realizowane na żywo) kompozycje autora inspirowane dalekim kosmosem i odległą historią (Tango/Black hole, Invictus, Cefaloforos) oraz projekt Wielka Niedźwiedzica przygotowany wspólnie z Zuzanną Andrzejczak (studentką II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku), której opracowanie wykresu absolutnej wielkości gwiazdowej konstelacji stało się partyturą do wykonania utworu.

Wybór miejsca – Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie – również nie jest przypadkowy; Sieraków to miasto z którym Pracownia związana jest od wielu lat organizując w zabytkowym dworku Stadniny Ogierów „Stado” plenery i warsztaty.

artyści:
Joanna Bajus, Joanna Bartkowiak, Damian Dudek, Michał Dymecki, Jędrzej Hofman, Joanna Januszewska, Anna Kamińska, Małgorzata Kaczmarek, Julianna Kulczyńska, Alicja Mielczarek, Justyna Olszewska, Klaudia Pietrzak, Sebastian Prusaczyk, Julia Pshenychnova, Aleksander Radziszewski, Weronika Skiba, Łukasz Spychaj, Anna Tyczyńska, Damian Wiśniewski

kuratorki:
prof. UAP Anna Tyczyńska, as. Justyna Olszewska

wystawa czynna: 1 grudnia – 18 stycznia
wtorek – piątek: 8.30-15.30
sobota: 11.00 – 15.00
niedziela: 13.00 – 17.00