Sonia Rammer | Kroniki islandzkie

16.11 – 3.12.2017

wernisaż: 16.11.2017 (czwartek), godz. 18.00 – 20.30

Curators’Lab, ul. Nowowiejskiego 12

kuratorzy: Katarzyna Kucharska, Piotr Grzywacz

aranżacja: Mateusz Słociński

Sonia Rammer | Icelandic Chronicles
Opening: 16.11.2017, 6 p.m.
Curators’Lab gallery, Nowowiejskiego 12 street
curators: Katarzyna Kucharska, Piotr Grzywacz
coordinators: Mateusz Słociński
Pokonywanie przestrzeni niekoniecznie oznacza fizyczne, choć zawsze mentalne, pojawienie się w nowym miejscu. Podróżowanie jest bowiem stanem umysłu, rodzajem zaciekawienia, uważnością, otwarciem na nowe lub zobaczeniem na nowo starego. Podróżować można na tysiące sposobów, również penetrując czas przeszły, przyglądając się historii, wnioskując o niej na podstawie widzialnych współcześnie znaków. W tym sensie podróżowanie zmienia się w rodzaj archeologicznej aktywności, która może prowadzić do zaskakujących rezultatów.

Sonia Rammer

Wystawa Kroniki islandzkie to projekt ściśle związany z podróżowaniem i jest zapisem wyprawy, powiązanej z pobytem rezydencjonalnym artystki w Baer Art Center na Islandii.

To cross a distance does not necessarily mean to appear in a new place physically, however it always means that mentally. It is because travelling is a state of mind, a kind of curiosity, mindfulness, opening yourself to the new or seeing the old in a new way. There are thousands of possible ways of travelling, also by penetrating the past, looking at history, drawing conclusion on the basis of visible contemporary signs. In this sense travelling turns into a kind of archaeological activity that may bring surprising results.
Sonia Rammer’s exhibition titled „ The Icelandic Chronicles” is a project closely related to travelling and is a record of a travel connected with the artist’s residency at Baer Art Center in Iceland.