PIOTR​ ​WOŁYŃSKI
Ziarna​ ​rzeczy

Otwarcie​ ​wystawy​ ​20.11.2017​ ​godz.​ ​18.00
Wystawa​ ​czynna​ ​do​ ​01.12.2017​ ​w​ ​g.​ ​15-18

Piotr Wołyński (ur. 1959 r. w Poznaniu); artysta wizualny, od końca lat 70. zajmuje
się fotografią w obszarze sztuki. Profesor zwyczajny, wykładowca na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu. Studiował filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz działalności artystycznej pisze teksty o sztuce
oraz inicjuje i organizuje wystawy i inne przedsięwzięcia artystyczne. Jest od 1985
roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu; początkowo jako asystent w
pracowni prof. Stefana Wojneckiego, od lat dziewięćdziesiątych prowadzi własną
pracownię. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu
zbiorowych. Ważniejsze wystawy indywidualne: ​Fotografie​, Galeria FF, Łódź, 1992;
Przejrzystość​, Galeria FF, Łódź, 1994; ​Apotropeje​, BWA Wrocław, 2003;
Ausgewählte Fotographien​, Kunst- und Kulturzentrum, Monschau (Niemcy), 2005;
Formy i mimoformy​, Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 2008; ​W cztery oczy​, Galeria
PF, Poznań, 2009, ​Jak podłączysz…​, Galeria Rotunda, Poznań, 2011; ​Oddalenie
(prace z lat 2009 – 2012), ​Galeria FF, Łódź, 2012; ​Oddalenie, ​Galeria Miejska
Arsenał,​ ​​Poznań,​ ​2013;​ ​​Autorytety,​ ​Galeria​ ​BWA​,​ ​Gorzów​ ​Wlkp.,​ ​2015.
Wystawa Piotra Wołyńskiego, prezentowana w Galerii AT, powstała w wyniku
nieustającej fascynacji motywami odbicia i cienia, powstającymi w procesie
reprezentowania. To one, zdaniem autora, stanowią o specyfice formy i statusie
obrazów. Szczególna rola przypada w tym procesie obrazom optycznym, źródłom
odbić i cieni w przedstawieniu. Są one dziś dysponentami ​wiarygodności
przedstawień w ciągle zmieniającym się, cyfrowym uniwersum. Wystawa jest
zbiorem obrazów (powstałych na bazie innych, powszechnie znanych przedstawień
fotograficznych) i przedmiotów (elementów warsztatu fotografa), które zostają
poddane rekonfiguracji w celu wydobycia nadrzędnej roli odbić i cieni w obrazowaniu.
Autor poszukuje ich wspólnego pola, tytułowego ​ziarna rzeczy​. To zgodnie z nim
kształtuje się nasze wyobrażenie o świecie pozaobrazowym. Każde przedstawienie
przygotowane jest dziś na serię przekształceń, i niemal każde takim
przekształceniom podlega. Przedstawienia są dziś rzeczami, a to, co obrazowe, kryje
się​ ​głęboko​ ​w​ ​ich​ ​wnętrzu.​ ​W​ ​odbiciu​ ​i​ ​w​ ​cieniu​ ​widać​ ​wyraźniej.
Wystawa p.t. „Ziarna rzeczy” jest pierwszym indywidualnym pokazem twórczości
Piotra​ ​Wołyńskiego​ ​w​ ​Galerii​ ​AT.

GALERIA​ ​AT
ul.​ ​Solna​ ​4,​ ​Poznań
Uniwersytet​ ​Artystyczny​ ​w​ ​Poznaniu