Konferencja dyrektorów szkół artystycznych

W dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu odbyła się NARADA SZKOLENIOWA zorganizowana dla 135 dyrektorów szkół artystycznych. Organizatorzy, w tym Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie wybrali naszą uczelnię by zaznaczyć w ten sposób naturalny, a nie tylko organizacyjny związek szkolnictwa artystycznego z uczelniami artystycznymi i departamentem MKiDN, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Lidia Skrzyniarz, dyrektor departamentu.
Na konferencji  wystąpili m.in.: dyrektor Lidia Skrzyniarz, Maxymilian Bylicki – doradca MKiDN, Zdzisław Bujanowski – dyrektor CEA, Eugeniusz Buda -wicedyrektor CEA oraz naczelnicy: Jolanta Chliszcz i Danuta Podgórska. Moderatorem i bezpośrednim organizatorem był Włodzimierz Gorzelańczyk, wicedyrektor CEA.
Wśród dyrektorów szkół artystycznych udział wzięło 16 dyrektorów LICEÓW PLASTYCZNYCH (Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia-Orłowo, Golub-Dobrzyń, Gorzów Wlkp., Grudziądz, Gryfice, Koszalin, Kalisz, Kościelec (Koło), Poznań, Rypin, Słupsk, Szczecin, Włocławek, Zielona Góra), którzy w przerwach konferencyjnych zwiedzali m.in. pracownie rzeźby.
Drugiego dnia konferencji Rektor UAP prof. Wojciech Hora zapoznał dyrektor Lidię Skrzyniarz z naszą uczelnią. Wizyta ta stała się okazją do rozmów z ze studentami oraz nauczycielami akademickimi o problemach artystycznych i edukacyjnych.