Aukcja dla Domu

Termin licytacji wyznaczony został na 18.11.2017 r., na godzinę 16.00. Podobnie jak w zeszłym roku odbywać się ona będzie w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Poprzedzi ją kilkudniowa wystawa oferowanych obiektów w Galerii PROFIL, która odbędzie się w dniach 14-18.11.2017. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na kolejny etap budowy pierwszego w Poznaniu domu dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu. To oddolna inicjatywa rodziców nastoletnich dzieci z autyzmem, wypływająca z troski o zapewnienie swoim dzieciom godnej przyszłości. Zwyczajowo część zebranych środków zasila również działania terapeutyczne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum dla dzieci z autyzmem w Ośrodku im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.

Aukcja odbędzie się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu JM prof. Wojciecha Hory oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Partnerem wydarzenia jest poznańskie Centrum Kultury ZAMEK. Patronat medialny obejmą: Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski i WTK. Katalog aukcji dostępny będzie na portalu artinfo.pl.

Na aukcji licytowane będą prace m.in.: Piotra Bosackiego, Doroty Buczkowskiej, Iwony Chmielewskiej, Magdaleny Grendy,Izabelli Gustowskiej, Marka Haładudy,Henri Haydena,Volkera Hundertmarka,Marka Jakuszewskiego,Tomasza Kalitko,Ryszarda Kaji, Piotra C. Kowalskiego, Andrzeja Leśnika, Joanny Marcinkowskiej, Igora Mikody, Pawła Młodkowskiego, Marka Owsiana,Wilhelma Sasnala, Michała Smandka, Małgorzaty Szymankiewicz, Andrzeja Wielgosza, Mateusza Wróblewskiego, oraz Honzy Zamojskiego.

zaproszenie dla domu