ARTUR MALEWSKI
Temat rozprawy doktorskiej:
Living dead w perspektywie posthumanizmu
Promotor: dr hab. Zbigniew Taszycki
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),
prof. dr hab. Wiesław Karolak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Knaflewska

Galeria Rotunda UAP

Streszczenie rozprawy doktorskiej Artur Malewski