Spichlerz Sztuki 2

 Wystawa prac pedagogów Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Wernisaż wystawy: 13 października 2017 r., godz. 13.00

Miejsce: Spichlerz na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

Wystawa jest czynna do 15 listopada 2017 r. w godzinach otwarcia Muzeum

Artyści: prof. Marek Przybył, prof. Janusz Marciniak, prof. Grzegorz Keczmerski, prof. Jacek Strzelecki, dr hab. Tomasz Bukowski, dr hab. Monika Korona, dr Alicja Jeziorecka, dr Tomasz Kalitko, dr Jakub Malinowski, dr Barbara Pilch, dr Vladislav Radzivillovic, dr Monika Shaded, dr Natalia Wegner, mgr Adam Gillert, mgr Marcin Lorenc, mgr Dawid Marszewski, mgr Agnieszka Sowisło- Przybył, mgr Filip Wierzbicki- Nowak

Koordynatorzy wystawy: Przemysław Ogrodowczyk i Natalia Wegner

Projekt graficzny: Jakub Malinowski

Tekst: Natalia Wegner

Wystawa pedagogów Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbywa się w zabytkowym Spichlerzu na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Miejsce za Poznaniem, okolone ciemnym grzebieniem lasu z widoczną w tle wieżą mauzoleum, przechowuje i pielęgnuje tradycje polskiej wsi. Tematyczne ekspozycje, hodowla żywego inwentarza, pokazy rzemiosła oraz obrzędów związanych z dawną kulturą oparte są na nierozerwalnym związku człowieka z naturą. W tym kontekście pojawia się twórczość kilkunastu współczesnych artystów związanych z poznańską uczelnią. Monumentalny spichlerz po raz drugi zgromadzi różne formy wypowiedzi artystycznej, skomplikowanie powiązanej ze światem, z którego się wywodzi i czerpie. Ta zależność od miejsca, momentu i pozornie innych priorytetów wiąże nas z przeszłością gdy trud egzystencji miał inne, może wyraźniejsze znaczenie i sens. Zaprezentowane prace to pojedyncze sygnały naszych postaw, wrażliwości, namacalne ślady zostawiane w drodze do celu, który sobie wyznaczamy lub którego poszukujemy. Szreniawski spichlerz, dziś już nie gromadzący plonu ziemi, udziela miejsca artystom mogącym wnieść tu osobistą refleksję, którą chcieliby się podzielić i skonfrontować z odbiorcą. To także miejsce i czas na przyjrzenie się nam samym. W tym znaczeniu wystawa, nie obarczona hasłem przewodnim, będąca zaledwie fragmentarycznym przeglądem naszych poczynań w obrębie sztuki, celnie wpisuje się w to nacechowane pracą, wręcz symboliczne miejsce.

W wystawie pod wymownym tytułem „Spichlerz Sztuki 2“ bierze udział osiemnastu pedagogów poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego prezentujących obrazy, grafiki oraz instalacje. W tym roku sporą grupę stanowią młodzi pracownicy uczelni.