WYNIKI SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO – II NABÓR

Ostateczny termin składania brakujących dokumentów  na studia stacjonarne I stopnia mija 22.09.2017.

Prosimy o złożenie dokumentów w poszczególnych dziekanatach w budynku C (Plac Wielkopolski 9).

Informacja o wymaganych dokumentach na stronie UAP w zakładce Rekrutacja.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w powyższym terminie zostaną skreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.