Centrum Aktywności Artystycznej UAP oferuje cykl warsztatów artystycznych i projektowych dla wszystkich zainteresowanych sztuką, samorozwojem oraz edukacją artystyczną.

Centrum powstało, by tworzyć bazę działań artystycznych proponowanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i wychodzić z nimi poza mury Uczelni. CAA ma docierać do wszystkich, którzy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie są zainteresowani sztuką, samorozwojem i edukacją artystyczną; to baza informacji na temat zajęć artystycznych, które są w stałej ofercie UAP, a także tych, które są organizowane okazjonalnie, a skierowane są do najmłodszych, młodzieży oraz osób dorosłych. Oferujemy również szkolenia dla nauczycieli zajmujących się edukacją artystyczną w praktyce na co dzień oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Centrum Aktywności Artystycznej skierowane jest także do seniorów oraz osób niepełnosprawnych; otwarte jest na współpracę i inicjatywy jednostek publicznych i prywatnych spoza Uczelni, takich jak szkoły podstawowe, średnie i wyższe, urzędy miasta, ośrodki kultury, domy seniora, placówki socjoterapeutyczne i inne.

Zapraszamy do kontaktu!

kom.: 519 837 269

tel.: 61 853 00 18 w. 109

email: caa.biuro@uap.edu.pl

www.facebook.com/caa.uap.edu

 

strona internetowa:http://uap.edu.pl/uczelnia/centrum-aktywnosci-artystycznej/


Harmonogram zajęć