ARCH Inside 2017 – Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Projektów Architektury, Architektury Wnętrz oraz Sztuki Użytkowej, która odbędzie się podczas 5th International Interdisciplinary Symposium on Art, Science and Technology Medea 2017 w Heraklion na Krecie 

wernisaż: 3.09.2017, godz. 20.00
Wystawa czynna do 8.09.2017
Museum of Visual Arts Nimfon 2, Iraklio 713 07 Greece

We wrześniu 2017 roku nauczyciele akademiccy Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – mgr Dominika Zawojska (kurator i pomysłodawca wydarzenia), dr Katarzyna Utecht (kurator), mgr Paweł Machomet (kurator) będą mieli przyjemność przedstawić po raz pierwszy Wystawę ARCH Inside.
ARCH inside będzie wystawą nauczycieli akademickich oraz studentów, między innymi Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, a także Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Śląskiej.
Chcielibyśmy aby wydarzenie stało się cykliczną wystawą , która będzie szerzej prezentowała projekty powstające w najważniejszych uczelniach artystycznych w kraju i za granicą. Mamy nadzieję pokazywać wspaniale projekty architektury, architektury wnętrz oraz szeroko pojętej sztuki użytkowej, ale także fotografii związanej z odczuwaniem architektury i przestrzeni.
Prace, które zostaną pokazane podczas wystawy to często czysto koncepcyjne wizje projektowe wykonane przez Studentów czy Wykładowców, ale także zdjęcia realizacji, które powstały w kraju i za granicą. Pierwsza edycja ARCH Inside 2017 zostanie pokazana podczas 5th International Interdisciplinary Sympozjum of Art, Science and Technology Medea 2017 w Heraklion na Krecie.

Medea 2017 eng

ARCH Inside The First International Exhibition of Architecture Designs, Interior Design and Decorative Arts

In September 2017 academics of Visual Art Department of Academy of Art in Szczecin – Master of Art Dominika Zawojska (curator and originator of the event), PhD Katarzna Utecht (curator), Master of Art Paweł Machomet (curator) with great pleasure are presenting for the first time ARCH Inside Exhibition.
ARCH Inside will be the exhibition of academics as well as students of Visual Art Department of Academy of Art in Szczecin, but also Art University in Poznan, Fine Art Academy in Wroclaw and Silesian Institude of Technology.
We would like this event to become cyclic exhibition which will widely present projects created at the most important Artistic Universities in our country and abroad. We hope we will be able to show architecture designs, interior designs and decorative arts in the broad sense, but also photography connected with the sense of architecure and space.
The works, which are going to be presented during the exhibition, are often conceptual prospect designs created by students or lecturers, as wll as the photographies taken while realisation in Poland and abroad.
The first edition of ARCH Inside 2017 is going to be presented during 5th International Interdisciplinary Sympozjum of Art, Science and Technology Medea 2017 in Heraklion, Crete.

www.medea2017.pl

Patronat:

Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu