Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej ogłasza wrześniowy termin naboru na studia niestacjonarne I oraz II stopnia (licencjackie/magisterskie).

termin składania dokumentów 6-8.09.2017
sprawdzian kwalifikacyjny 23.09.2017

dokumenty należy składać dziekanacie studiów niestacjonarnych w godz. 10.00-15.00
– pok. 404, Plac Wielkopolski 9

Warunki sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane po 4 września.