Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej ogłasza wrześniowy termin naboru na studia niestacjonarne I oraz II stopnia (licencjackie/magisterskie).

termin składania dokumentów 6-8.09.2017
sprawdzian kwalifikacyjny 23.09.2017

kontakt:

dokumenty należy składać dziekanacie studiów niestacjonarnych w godz. 10.00-15.00
– pok. 404, Plac Wielkopolski 9

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz zasad sprawdzianu kwalifikacyjnego znajdują się w dokumentach do pobrania.

DO POBRANIA:

GRAFIKA NST informator Ist licencjackie

GRAFIKA NST informator IIst magisterskie

 

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii ogłasza wrześniowy termin naboru na studia niestacjonarne I oraz II stopnia (licencjackie/magisterskie).

Nabór wrześniowy na kierunek: Architektura Wnętrz STUDIA NIESTACJONARNE:
Przyjmowanie dokumentów 6 – 8.09.2017r.
Sprawdzian: 25.09.2017r.
Studia I stopnia – od godz. 9.00
Studia II stopnia – od godz. 14.00

kontakt:
Dziekanat Architektury Wnętrz i Scenografii – STUDIA NIESTACJONARNE
Pokój 404, bud. C – Pl. Wielkopolski 9
czynny: wt.sob. 10–14
tel. 61 853 00 17 w. 121
e-mail: mariola.bobrowska@uap.edu.pl

fb: Architektura Wnętrz Studia Niestacjonarne

 

Wydział Komunikacji Multimedialnej ogłasza wrześniowy termin naboru na kierunek FOTOGRAFIA – studia niestacjonarne I i II stopnia:

Sprawdzian kwalifikacyjny:
23 września 2017 r.
Termin składania dokumentów:
6-8 września 2017r. w godzinach 10:00-14:00
Dokumenty przyjmujemy
Dziekanat Komunikacji Multimedialnej, Plac Wielkopolski 9, Budynek C, pokój 410

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018

Studia niestacjonarne I stopnia wynosi 150zł
Studia niestacjonarne II stopnia wynosi 85zł
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań
65 1090 1362 0000 0001 0467 3361
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne fotografia)
DO POBRANIA: