Termin przesyłania dokumentów został przedłużony do 6 września 2017 roku.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając wnioski Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody przez JM Rektora UAP, podjęła decyzję o drugim naborze kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/2018, w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze, na kierunki:

  • rzeźba,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  • design krajobrazu

oraz I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018, w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze, na kierunki:

  • rzeźba
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • design krajobrazu
  • fotografia
  • grafika, specjalność: grafika warsztatowa

Dokumenty można przysłać pocztą w dniach od 28 sierpnia do 6 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

lub złożyć osobiście  w pokoju 410 w budynku C przy pl. Wielkopolskim 9, IV piętro.

Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Rekrutacja”.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 11, 12, 13 września 2017 roku.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku.


Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – studia stacjonarne I stopnia

Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – studia stacjonarne II stopnia