KONFERENCJA ORAZ WARSZTATY

Nowoczesny przemysł meblarski w Wielkopolsce. Trendy w podnoszeniu jakości i innowacyjności

Czas:
środa 19.07.2017,
godz. 10.00 – 16.00

Miejsce:
WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o., Poznań

Organizatorzy:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Patronat:
Prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych / SPFP

Rada programowa:
Prof. Bogumiła Jung, UAP – Prorektor ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi

Prof. Katarzyna Laskowska, UAP – Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem

Prof. Jerzy Smardzewski, UP – Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa

Sekretariat konferencji:

Anna Karnabol-Vogt
Tel. 885 348 002
konferencja_info@uap.edu.pl


Konferencja jest ukierunkowana na tematykę podniesienia jakości oraz liczby nowo wdrażanych produktów meblarskich poprzez promocję współpracy uczelni, biznesu i samorządu w rozwoju branży. Ważną częścią konferencji będą prezentacje przykładów przeprowadzonych projektów z branży meblarskiej , w tym przedstawienie całościowo ujętego procesu projektowego. Kolejna część to przedstawienie programów i konkursów WRPO, KIS 4, KIS 19 oraz innych projektów NCBR wraz z harmonogramem konkursów na 2017-2020. Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa są również promocją uczelni w obszarze prac B+R, prezentacją doświadczeń PE-P w zakresie projektów meblowych wdrażanych do produkcji masowej. Konferencja ma przede wszystkim zbliżyć środowiska biznesu i nauki, stworzyć kolejne pola do ich lepszej współpracy oraz wskazać możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwa projekty Badawczo-Rozwojowe we współpracy z uczelniami. Konferencja otwiera cały cykl tego typu przedsięwzięć, bowiem przewiduje się kolejne edycje w najbliższych latach. Patronat nad Konferencją objęło Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych SPFP – najważniejsza w Polsce organizacja zrzeszająca profesjonalistów z obszaru wzornictwa przemysłowego.

Bezpośrednio po konferencji uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i przystąpią do prac w interdyscyplinarnych zespołach. Celem warsztatów jest kreatywne poszukiwanie wspólnych obszarów współpracy przedsiębiorców i uczelni oraz symulacja projektów B+R. Wybór obszaru i zakresu projektu wraz z wyborem konkursu będzie konsultowany z przedstawicielami UMWW i NCBR w trakcie trwania warsztatów. Zarówno warsztaty, jak i konferencja są ukierunkowane na promocję projektów B+R i rozwój współpracy nauki z biznesem.

W konferencji i warsztatach wezmą udział przedsiębiorcy, projektanci, pracownicy i absolwenci UAP i UP, przedstawiciele: UMWW, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, NCBR , klastrów, firm doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Wnioski posłużą do opracowania udoskonalonych procedur dla przyszłych inicjowanych projektów B+R w ramach KIS i RIS oraz zwiększenia liczby wdrażanych projektów powstających we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym i kolejnymi uczelniami.

Konferencja wraz z warsztatami są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.