Konkurs na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, finansowany z dotacji przyznanej przez MNiSW Wydziałowi Architektury i Wzornictwa na 2017 rok.

Wydziałowa Komisja ogłasza konkurs na naukowe projekty badawczo-rozwojowe dla asystentów i adiunktów, dla których Uczelnia jest pierwszym miejscem zatrudnienia.

Formularze wniosku do pobrania ze strony internetowej Wydziału (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Termin złożenia projektu/wniosku upływa w dniu 23 czerwca 2017 roku.

Do konkursu należy zgłosić 2 wersje projektu:
a) elektroniczną na adres magdalena.szymanska@uap.edu.pl
b) tekstową z analogiczną treścią. Wydrukowany, podpisany egzemplarz należy złożyć w Sekcji Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW (Plac Wielkopolski 9 p. 306).

formularz do pobrania

Konkurs Młodzi

Nowy termin