Wernisaż: 30.05.2017 o godz. 10.00, Atrium (bud. B)

Wystawa czynna: od 30.05.2017 do 02.06.2017

Godziny otwarcia: 30.05 – 01.06: 10.00-18.00 | 02.06: 12.00-20.00

Miejsce:
UAP budynek A, Al. Marcinkowskiego 29
UAP budynek B, ul. 23 Lutego 20
UAP budynek C, plac Wielkopolski 9
UAP budynek D, ul. Solna 4
UAP budynek E, ul. Wolnica 9
UAP budynek F, ul. Szewska 16
Galeria TAK, ul. Mielżyńskiego 27/29
Galeria AT, ul. Solna 4
ul. Wodna 5/6

pełen program do pobrania

/eng below/

Odbywająca się tradycyjnie od wielu lat na Uniwersytecie Artystycznym Wystawa Końcoworoczna to prezentacja podsumowująca coroczne efekty pracy studentów. W tym roku na wystawę złożą się ekspozycje ponad 140 pracowni UAP, ukazujące różnorodność sposobów myślenia o sztuce i otaczającej rzeczywistości oraz rozpiętość współczesnych strategii artystycznych i projektowych realizowanych w poszczególnych pracowniach w ramach autonomicznych, autorskich programów dydaktycznych. Na wystawie zostaną pokazane prace studentów stworzone w różnych mediach, od tych najbardziej klasycznych, takich jak malarstwo i rzeźba, po nowe media interaktywne i eksperymentalne, a także prace studentów kierunków projektowych.

Prezentacja dorobku studentów podsumowująca rok akademicki 2016/17 odbędzie się w tym roku w odmienionej formule, nadal jednak pozostanie pretekstem dla ukazania dynamicznych przekształceń, zachodzących zarówno we współczesnym procesie dydaktycznym w zakresie sztuk wizualnych, jak i w perspektywie indywidualnych doświadczeń, które na ten proces się składają.

Wystawa Końcoworoczna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 2017 odbywać się będzie po raz pierwszy pod idiomem Poznań Art Week. Poznański tydzień sztuki rozpocznie się na Uniwersytecie Artystycznym, a swoją kontynuację znajdzie w różnych przestrzeniach na terenie Poznania, a także poza miastem. W Miejskich Galeriach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbędą się wystawy, które wraz z autorskimi ekspozycjami poznańskich galerii sztuki stworzą program pierwszego poznańskiego tygodnia sztuki.

Wystawie Końcoworocznej UAP 2017 towarzyszyć będą ponadto wydarzenia specjalne takie jak: projekt „Przestrzenie otwarte 2017” odnoszący się do zagadnienia infrastruktury miejskiej w dobie transportu autonomicznego, „Przegląd portfolio BEHANCE”, przegląd portfolio dla studentów i absolwentów UAP z udziałem galerzystów i kuratorów oraz rozmaite wydarzenia muzyczne.


End-of- Year Exhibition has traditionally been held at the University of the Arts in Poznań (UAP) for many years. This annual exhibition presents the effects of student work. This year, the exhibition will feature the works of students from more than 140 university studios. The exhibits will represent a variety of approaches to art and the surrounding reality, and a broad range of contemporary art and design strategies implemented in individual studios as part of individual authors’ teaching programmes. The exhibition will showcase the works of students created in various media, ranging from the most classic ones, such as painting and sculpture, to new interactive and experimental media, as well as works of students in the field of design.

This year, students; achievements summarizing academic year 2016/2017 will be presented in a new formula. This will serve as a pretext to show the dynamic transformations that take place both in the contemporary didactic process in the field of visual arts and in the area of individual experiences that contribute to this process. UAP End-of Year-Exhibition 2017 is held under the slogan ‘Poznań Art Week’. It will begin at the UAP and will be continued in various areas of Poznań and outside the city. Exhibitions organized as part of Poznań Art Week will be held in the Municipal Galleries of the UAP and other art galleries in Poznań.

End-of- Year Exhibition 2017 will be accompanied by special events, such as: ‘Open Spaces 2017’ – a project relating to urban infrastructure in the era of autonomous transport, ‘BEHANCE Portfolio Review’ – a portfolio review for UAP students and alumni with the participation of gallery owners and curators, as well as various music events.