Trzeba Powiedzieć! Z Archiwum Społecznego Gentryfikacji* – wystawa w Galerii TAK

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej / Instytut Socjologii UAM

zapraszają na wystawę podsumowującą semestralny projekt interdyscyplinarnej współpracy IS UAM z Pracownią Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP pt. Interwencja Socjologiczna w Kontekście Sztuki Współczesnej.

Zrealizowane podczas kilku miesięcy prace stanowią rezultat interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy grupami studentek i studentów socjologii oraz UAP. Jednak sama wystawa to nie zakończenie, lecz punkt wyjścia do dalszej debaty na temat procesu rewitalizacji, gentryfikacji oraz ich skutków.

wernisaż 27 maja | godz. 18:00 | Galeria TAK | Mielżyńskiego 27/29
spotkanie z uczestniczkami i uczestnikami projektu o godz. 18:40
Wystawa jest częścią wystaw końcoworocznych pracowni UAP.

uczestniczki i uczestnicy:
Magdalena Adameczek / Katarzyna Czarnota / Kuba Czech / Iwona Golembowska / Rafał Jakubowicz / Monika Kąkolewska / Marta Kluszczyńska / Alicja Kuczyńska / Paweł Kula / Natalia Kuszewska / Piotr Lasik / Agnieszka Maćkowiak / Jerzy Maksymik / Sebastian Mikołajczak / Małgorzata Mycek / Jędrzej Nowicki / Klaudia Niedziałek / Tomek Pawłowski / Paulina Piórkowska / Aleksandra Polerowicz / Natalia Raczkowska / Ilona Rabizo / Iza Sieradzka / Filip Stojanowski / Kamila Szymkowiak / Jacek Szwierz / Radosław Sto / Agata Tratwal / Katarzyna Zieleń / Natalia Żaczyk / Marcin Żywicki

identyfikacja wizualna: Agata Tratwal
współpraca merytoryczna przy projekcie: Dorota Grobelna

Projekt ma za zadanie zwrócenie uwagi na wielowymiarowe oddziaływanie zmian postępujących na poznańskiej Śródce i Chwaliszewie na tkankę społeczną miasta.

Po spotkaniu z twórcami zapraszamy na afterparty do Psa Andaluzyjskiego!

* Tytuł stanowi nawiązanie do książki Trzeba by jeszcze powiedzieć. Z Archiwum Społecznego Śródki (Wydawnictwo Posnania), zawierającej historię Śródki i jej mieszkańców.

fb: https://www.facebook.com/events/126942774539385/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22376%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://galeriatak.pion.pl/