The Culture of the Poster
Polish Poster Design from Poznań

Kultura Plakatu
Polski Plakat z Poznania

Miejsce: Excellence Century Center Gallery, 2nd floor, Tower One, Excellence Century Center, No.2030 Jintian Rd., Shenzhen, China
Otwarcie: 12 maja 2017, g. 15:30
Wystawa potrwa do 20 maja 2017
Wystawa „The Culture of the Poster – Polish Poster Design from Poznań” / „Kultura Plakatu – Polski Plakat z Poznania” prezentuje trzy generacje twórców plakatu związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (łącznie 20 twórców). Każdy z nich ma na swoim koncie znaczne sukcesy w zakresie projektowania graficznego – krajowe i międzynarodowe nagrody, indywidualne i zbiorowe wystawy, liczne publikacje swoich prac. Najbardziej doświadczoną i najczęściej nagradzaną grupę dojrzałych twórców reprezentują Mirosław Adamczyk, Eugeniusz Skorwider oraz Grzegorz Marszałek. Grupę artystów w średnim wieku, którzy mają już na swoim koncie międzynarodowe osiągnięcia tworzą Marcin Markowski, Max Skorwider, Szymon Szymankiewicz, Michał Tatarkiewicz, Agata Kulczyk, Wojciech Janicki. Najmłodsi w tym gronie, ale również utytułowani to Grzegorz Myćka, Bartek Mamak, Dominika Czerniak, Bartosz Choryan, Piotr Marzol, Adrian Kurpisz. Stała obecność wielu z wymienionych artystów na najbardziej rozpoznawalnych przeglądach, konkursach, festiwalach, biennale i triennale plakatu, takich jak m.in. Hong Kong International Poster Triennial or the Taiwan International Poster Design Awards, świadczy o sile całego środowiska.

Szczególną wartością wystawy jest fakt, że biorący w niej udział twórcy nigdy wcześniej nie byli prezentowani łącznie na jednej wystawie. W tym kontekście sama wystawa jest unikalną szansą na zapoznanie się ze specyfiką projektowania plakatu ze stolicy Wielkopolski – szczególnym połączeniem wielości stylów i wysokim poziomem opracowania. Plakaty te cechuje skrótowość i trafność myślenia o znaku graficznym. Znakomite wyczucie relacji pomiędzy treścią (informacją) a formą wybraną dla jej przekazania. Każda z prac zaprezentowanych na wystawie zyskała w przeszłości uznanie jury prestiżowych konkursów graficznych o światowym zasięgu.

Wystawa została zorganizowana przy współpracy wielu podmiotów. Podstawę dla niej tworzy kooperacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z Międzynarodowym Festiwalem Plakatu w Shen Zhen. Szerszą ramą dla wydarzenia jest umowa partnerska pomiędzy dwoma miastami – Poznaniem i Shen Zhen. Miasta te łączy ponad 20 lat współpracy głównie na płaszczyźnie gospodarczej. Pierwsze oficjalne porozumienie o partnerstwie zostało podpisane 30 lipca 1993 roku.

Kuratorzy wystawy: Mateusz Bieczyński, Pingbo Chen
Koordynacja: Agnieszka Mori, Jane Huang
Dyrektor wykonawczy projektu: Szymon Szymankiewicz