Przestrzenie Otwarte
Sala 02 (Stara Drukarnia), budynek B UAP
piątek 2.06.2017, g. 12:00
Ogłoszenie wyników konkursu dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu organizowanego przez III Pracownię Projektowania Mebla oraz firmę A2HM.
Tegoroczną edycję współtworzy także II Pracownia Architektury i Urbanistyki, poznańska firma Elektra, a partnerami są Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Przestrzenie Otwarte 2017 to konkurs na małą architekturę (przystanek autobusowy lub stację rowerową) dla dwóch lokalizacji – Deszczna w woj. lubuskim oraz Dopiewa w woj. wielkopolskim.
W ramach rozstrzygnięcia odbędzie się panel dyskusyjny Infrastruktura miejska w dobie transportu autonomicznego.
 
Pierwsze samochody były dorożkami z przymocowanym silnikiem. Ich twórcom brakło wyobraźni dla stworzenia formy odpowiadającej zupełnie nowej w swej istocie funkcji. Ciekawe, że więcej wyobraźni mieli twórcy aeroplanów a nawet pociągów. Wymienić by można chociaż absurdalny pomysł Georga Bennie zbudowania kolei na jednej szynie i wykorzystania dla równowagi pociągu jego naturalnego momentu pędu. Pomysł zresztą uchodzi dziś za absurdalny głównie z tego powodu, że nie został wdrożony i wydaje się ekscentryczny z racji swej egzotyki.
Dziś, w przededniu rewolucji komunikacyjnej, gdy już wiemy, że pojazdy autonomiczne, dużo dalej i szerzej świadome obecności innych uczestników ruchu ulicznego, to już tylko kwestia czasu, powinniśmy zadawać sobie pytania, jaki wpływ będzie miała ich dominacja w przestrzeni miejskiej.
Czy powinniśmy szykować się do rewolucji na miarę wymiany dorożek na samochody? Co w istocie oznacza pojęcie „autonomiczny” i czy owo pojęcie może w ogóle istnieć w oderwaniu od pojęcia „zsieciowany”? Które ścieżki okażą się ślepe, a które wytyczą dalszy bieg postępu w dziedzinie transportu? I jak to się będzie miało do relacji pomiędzy „transportem publicznym” i „transportem prywatnym”? I co będzie z przystankami? Czy będą nam służyć, jak tybetańskim Szerpom do oczekiwania na zagubione w drodze dusze?
dr Mateusz Wróblewski