ANKIETYZACJA

DRODZY STUDENCI I DOKTORANCI

Uprzejmie informujemy, że od 10 do 24 maja 2017 r. do godz. 12.00 trwać będzie w naszej uczelni akcja ankietyzacyjna wśród wszystkich studentów (I i II stopnia oraz uczestników studiów doktoranckich).
Ankietyzacja dotyczyć będzie oceny zajęć dydaktycznych.
Każdy student otrzyma tyle formularzy ankiet, ile miał w bieżącym roku akademickim przedmiotów (łącznie z zajęciami, które odbywały się tylko w pierwszym, zimowym semestrze). Ankiety będą rozdawane przez Kierowników Katedr / Kierowników Studiów Doktoranckich.

Przypominamy, że ankieta jest ważna wyłącznie ze stemplem z Dziekanatu.
Wypełnione ankiety należy wrzucić do wspólnej urny znajdującej się przed portiernią w budynku A.
Przypominamy, że ankietyzacja jest w pełni anonimowa, a jej wyniki mogą mieć wpływ na polepszenie jakości kształcenia tylko przy odpowiedniej frekwencji studentów i doktorantów.

Gorąco zachęcamy do udziału w ankietyzacji!
Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

www.uap.edu.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia/ankietyzacja/