W poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, iż 16 kwietnia 2017 roku odeszła od nas

śp.
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń, prof. nadzw. UAP

historyczka i krytyczka sztuki,
wieloletnia Kierowniczka Katedry Promocji i Krytyki Sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej,
była członkini Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej,
Ogólnopolskiego Towarzystwa Estetyki,
Naukowego Towarzystwa Fotografii,
Komisji doktorskiej z zakresu estetyki i sztuk wizualnych na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
autorka wielu publikacji oraz licznych wystąpień na konferencjach i sympozjach naukowych.

Żegnamy niezwykle pracowitą i życzliwą Koleżankę,
osobę skromną, oddaną wykładowczynię będącą autorytetem dla studentów,

odznaczoną
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
Nagrodami Rektorskimi oraz Dyplomem za zasługi dla Wydziału Edukacji Artystycznej,
stypendystkę Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Jej odejście napełniło naszą społeczność wielkim smutkiem.

Synom, całej Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Rektor, Senat, pracownicy i studenci
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 20 kwietnia 2017 o godz. 8.00 w Kościele św. Karola Boromeusza na os. Pod Lipami 100 oraz o godz. 10.00 na Cmentarzu Miłostowo (wejście od ul. Warszawskiej).