Korespondencja II – dialogi i kreacje | Correspondence II – dialogue and creations

Wernisaż 10 kwietnia (poniedziałek), godz. 17.00

Galeria Wydziału Malarstwa i Rysunku Szewska 16

ul. Szewska 16, Poznań

Wystawa w Galerii „Szewska 16” jest rezultatem współpracy polskich, hiszpańskich, czeskich i fińskich studentów na platformie internetowej i podczas tygodniowych warsztatów artystycznych. Stanowi część projektu badawczego Korespondencja II – dialogi i kreacje sformułowanego przez pedagogów Wydziału Malarstwa i Rysunku: prof. Marka Przybyła, dr Tomasza Kalitko, dr Joannę Marcinkowską i dr Jakuba Malinowskiego. Prezentacja ta podsumowuje pierwszy etap współpracy, która będzie miała swoje kontynuacje w Czechach, Finlandii i Hiszpanii.


Opening 10 th.of April (Monday), 5.p.m

Gallery of the Faculty of Painting and Drawing Szewska 16

Szewska 16 street, Poznań

Exhibition, which takes place in „Szewska 16” gallery, has been created by Polish, Spanish, Czech and Finnish students, as a result of international cooperation in internet space, during of artistic workshop week. Exhibition is a part of the bigger research project named  Correspondence II – dialogue and creations, established by professors of Painting and Drawing Faculty of UAP: prof. Marek Przybył, dr Tomasz Kalitko, dr Joanna Marcinkowska and finally dr Jakub Malinowski.

Exhibition presents first step of cooperation and this valued joint project will be continued in Czech Republic, Finland and Spain.