Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowe zaprasza na wernisaż wystawy wykładowców oraz studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
zatytułowaną
„KONTEKSTY I MIEJSCA”,
który odbędzie się 21 kwietnia 2017r
o godz 18:00
w Centrum Kultury „Synagoga” w Koronowe

Każde słowo, działanie, znak, gest mogą właściwie wybrzmieć dopiero, gdy zaistnieją w odpowiednik kontekście. Wszystko co z niego wyrwane zdaje się skazane na przypadkowość, pozbawione intencji, autorstwa, korzeni, podatne na manipulację. Poza kontekstem pozostają nam jedynie fragmenty, strzępki, z których trudno cokolwiek wyczytać lub stworzyć.

Działalność twórczą i projektową można w pewnym sensie postrzegać jako poszukiwanie punktu wyjścia, obszaru wspólnego czy też spoiwa, jakim jest kontekst. To właśnie on bardzo często prowokuje artystów oraz projektantów do interpretacji, eksploracji, analizy, dookreślania przestrzeni, myśli czy formy.

Dla twórców kontekst mogą stanowić czas, przestrzeń, otoczenie znaków, linii, punktów, płaszczyzn, plam, barw, dźwięków. To w końcu okoliczności ciszy pozwalają wybrzmieć muzyce, podobnie jak biel kartki pozwala docenić ciemne ślady narzędzia rysunkowego czy malarskiego (i na odwrót). Analogicznie mają się sprawy w przypadku architektury wnętrz. Miejsce, czas, rytm otoczenia, sfera audialna i wizualna – to wszystko potrzebne jest, by mogła ona zaistnieć.

Wystawa „konteksty i miejsca” stanowi próbę znalezienia wspólnej przestrzeni pomiędzy sztukami czystymi i projektowymi oraz pomiędzy działaniami trzech pracowni z dwóch różnych ośrodków twórczych, naukowych.

Pod względem semantyki, słowa zawarte w tytule związane są z sobą blisko, lecz nie na tyle, by można było je zawsze stosować wymiennie. Kontekst może mieć bowiem konotacje językowe, wizualne, formalne, treściowe, sytuacyjne, miejsce natomiast nieodłącznie wiąże się z kategoriami przestrzennymi. Razem jednak określenia te zdają się dobrze dopełniać. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę lokalizację wystawy. Centrum Kultury „Synagoga” nie jest bowiem przestrzenią neutralną lecz wielowymiarową, bogatą w znaczenia oraz kulturowe skjarzenia. To miejsce z historią. Miejsce, które skłania do refleksji i prowokuje, by wejść z nm w swoisty dialog. Mamy nadzieję, że uda nam się poprzez naszą wystawę ten wyjątkowy kontekst uszanować.
Magdalena Rucińska


I Pracownia Rysunku i Malarstwa pfor. Aleksandry Simińskiej, mgr Magdaleny Rucińskiej
II Pracownia projektowa mgr Agnieszki Mierzwy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Uniwerytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

I Pracownia Rysunku prof. dr hab. Joanny Imielksiej, dr Sonii Rammer
Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Centrum Kultury „Synagoga”
ul. H. Sienkiewicza 2, Koronowo
WYSTAWA CZYNNA: pon.-pt. 9:00 – 17:00