Aneta Szyłak, Kuratorstwo kontekstu (warsztat kuratorski)

opis:

Kuratorstwo kontekstu jest warsztatem opartym o doświadczenia Anety Szyłak jako kuratorki szeregu projektów artystycznych na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Zebrane dzięki temu doświadczenia stanowią bazę praktyk, na których opiera się koncepcja powstającego pod jej kierunkiem Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku. Kuratorka stawia tezę, że w pracy kontekstualnej kuratora nie chodzi ani o działania odkrywcze zasobów kontekstu ani też o dostosowanie do specyfiki miejsca, ale raczej o spostrzeganie siebie w danym kontekście jako problemu, który musi podlegać nieustającej renegocjacji i odnowie znaczenia.

UAP, budynek C, Plac Wielkopolski 9, sala nr 108
czwartek, 27 kwietnia 2017
godz. 10.00-12.30

Warsztat, kierowany do studentów Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej (w tym również studentów Instytutu Socjologii UAM, uczestniczących w zajęciach „Interwencja socjologiczna w kontekście sztuki współczesnej”) oraz studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki ma charakter otwarty (tzn. mogą wziąć w nim udział również zainteresowani studenci z innych wydziałów UAP). Serdecznie zapraszamy!

Aneta Szyłak – kuratorka, pełnomocniczka ds. powstania NOMUS – Nowego Muzeum Sztuki, oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz prezeska i dyrektorka artystyczna Fundacji Alternativa. Założycielka i pierwsza dyrektorka Instytutu Sztuki Wyspa (2004-2014) i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998-2001), autorka i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa. Realizowała wiele projektów artystycznych na terenach postoczniowych w Gdańsku. Bloguje na www.pilnemuzeum.org
_

Podziękowania dla Kierowniczki Katedry Kuratorstwa i Teorii Sztuki dr Justyny Ryczek.

Organizacja: Wydział Edukacji Artystycznej UAP

 

FB https://www.facebook.com/events/430594140650994/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D