PRZETRWANIE

wystawa studentów i absolwentów Wydziału Architektury i Wzornictwa

 

MTP arena Design 2017 | 14-17.03.2017

Pawilon 5 | stoisko 1

Koncepcja merytoryczna i projekt aranżacji: Mateusz Wróblewski, Łukasz Stawarski, Mateusz Słociński, Bartłomiej Pawlak

Wystawa PRZETRWANIE prezentuje indywidualne procesy projektowe studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP. Trzon koncepcyjny stanowią rozwiązania dedykowane sytuacjom bezpośredniego lub pośredniego zderzenia z czasowymi trudnościami, którym musimy podołać. Wystawa promuje projektowanie zaangażowane skłaniając jednocześnie do głębszej refleksji nad głównymi nurtami postępu cywilizacyjnego. Sens poszczególnych prac uwypuklony jest przez szeroki kontekst narracyjny ukazujący światowy dorobek ostatnich lat w tej dziedzinie. Ekspozycja formą nawiązuje do modułowych stacji badawczych, przypominając tym samym, iż projektowanie to symbioza twórczości z nauką.

SURVIVAL

students & graduates exhibition Architecture & Design Faculty

MTP arena Design 2017 | 14-17.03.2017

Pavilion 5 | boot 1

Concept & design group: Mateusz Wróblewski, Łukasz Stawarski, Mateusz Słociński, Bartłomiej Pawlak

The SURVIVAL exhibition presents individual design processes developed by the students of the Faculty of Architecture and Design at University of the Arts in Poznan (UAP). The concept centers on the solutions that help people to cope in the circumstances of direct or indirect clash with temporary difficulties. The exhibition promotes the idea of “involved design” and invites us to reflect on the major trends of our civilization’s progress. The sense of individual works is highlighted against the backdrop of the world’s recent achievements in this field. Modular research stations inspired the form of the exhibition, which reminds us that design is a symbiosis of creativity and science.