Piotr Ambroziak / Pressures of Existence

11.03 – 21.03.2017

otwarcie: 10.03, g.17:00

Galeria Rotunda
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29