Agnieszka Zaprzalska | 366 kobiet/366 women

Wernisaż | Opening

23.03.2017 godzina 19.00 (7.00 p.m.)

Galeria R20 ul. Ratajczaka 20

14 października 2015 roku. Tego dnia Agnieszka Zaprzalska rozpoczęła roczny projekt zakładający wykonywanie codziennie jednej pracy, która miała odzwierciedlać każdy jej dzień, towarzyszące w tym czasie myśli, uczucia, emocje, a przede wszystkim ją samą. 366 kobiet jest formą dziennika, próbą emocjonalnego zapisu codzienności. Ten projekt to rok życia artystki, 366 dni – a więc i 366 prac – przez nią przefiltrowanych, ukształtowanych przez wydarzenia, które ją poruszyły i ludzi, którzy odbili się echem w jej głowie i pozostawili po sobie ślad.

„[…] błędem jest utożsamianie istoty człowieka z zewnętrznymi znakami jego obecności. Moc

i tajemnica jego bytu zawiera się w równej mierze w tym, co niedopowiedziane i nieogłoszone,

w tym, co milczące i niewysłowione, w aktach świadomości, które są nie do wyrażenia, jak

i w formach, które człowiek tworzy po to, by się wyrazić.

[…] A zatem byt ludzki nie da się zredukować do natury ludzkiej. Byt ludzki to zarówno fakt, jak

i postulat, zastany układ, jak i sposobność. Można zrozumieć go jedynie w odniesieniu do wezwania. Obejmuje zarówno proces i strukturę stanów fatycznych bytu, jak również zdziwienie

i wydarzenia, które przewijają się przez jego egzystencję.”

plakata3