ENERGIA FOTOGRAFII, ENERGIA FOTOGRAFA

Energia fotografii, energia fotografa
to prezentacja zespołu prac Stefana Wojneckiego pochodzących z
wczesnego okresu jego twórczości. Widoczne w nich wpływy modernizmu
i nowej rzeczowości łączą się z poszukiwaniami estetycznymi i
skłonnością do eksperymentów z formą. Zapoczątkowały długą
artystyczną drogę Wojneckiego, najwybitniejszego poznańskiego
fotografa działającego na pograniczu fotografii i innych mediów,
teoretyka fotografii i pedagoga, wyznaczając ważny punkt odniesienia
dla innych twórców.

Cykl fotografii Stefana Wojneckiego został zakupiony dzięki
dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

piątek, 29.11.2013, godz. 19.00

Prowadzenie: Ewa Hornowska – kuratorka Galerii Sztuki Współczesnej
MNP

Miejsce: Galeria Malarstwa i Rzeźby, ekspozycja Sztuki Wspólczesnej
Wstęp: w cenie biletu do muzeum

doswiadczenie2

Powered by WP Bannerize


No Banner to display